Skip to content
Skip Slider
online-identity-e1345328047561

Voor alle onzekere ‘pleasers’ (als ik)

Er was veel verwarring over Jezus en de meningen waren heel divers. Je hield van Hem of haatte hem. Zo gaat dat vaker met mensen die enorm opvallen omdat ze zo anders zijn dan hun tijd of cultuurgenoten. Toch wist Jezus zelf wel wie Hij was. Wat de mensen ook over Hem riepen. Dat inspireert me.