Mijn (geestelijke) voorbeelden: John Piper

Omdat ik veel onderweg ben, bijna altijd deel van mijn geloof en vrijwel geen zondag ‘gewoon’ in de kerk zit vragen mensen mij wel eens waar ik zelf mijn ‘geestelijke voeding en groei’ vandaan haal. Nou, los van de inspiratie door Gods Geest in mij en jou die letterlijk ‘begeistert’ en onderwijst door gebed en Bijbellezen (“De Geest zal je Mijn woorden in gedachten brengen” zei Jezus ooit), zijn er een aantal sprekers waar ik zeer regelmatig naar luister. Ook lees ik hun artikelen of boeken. Ik zie ze als voorbeelden en ik merk dat hun onderwijs mij ook beïnvloedt in mijn eigen toespraken en liedjes. De vele uren op de snelweg en soms ’s avonds voor het slapen gaan geniet ik van een aantal sprekers die me enorm opbouwen. Een aantal wil ik aan je voorstellen.

John PiperVandaag begin ik met ‘John Piper’. Ik heb regelmatig met een brandend hart in de auto ‘amen! amen!’ geroepen tijdens het luisteren van zijn preken (dat doe ik vooral als ik alleen rijd, maar dit terzijde). John Piper heeft een duidelijke focus in zijn boodschap: de glorie van God. Het aanbidden van Hem. Opgaan in Hem. Overgave aan Hem. Het zijn thema’s die steeds terugkomen. In zijn tientallen jaren als spreker, voorganger heeft hij meer dan 50 boeken geschreven en er staan duizenden preken en artikelen/blogs van hem online.
Voor mij is die website een ware schatkamer waar ik regelmatig een poos doorbreng en me laat inspireren en leren. Piper is olie op het vuur van de aanbidding van God in mijn binnenste. Hij spreekt met een groot ontzag en eerbied voor God. En zijn jarenlange studie van (en leven met) de Bijbel klinkt door in elke preek. Diep, rijk en vol autoriteit. Zo ervaar ik dat.

Een typerende zin uit John Pipers bediening is: “God Is Most Glorified in Us When We Are Most Satisfied in Him“. Als wij onze plek innemen (als aanbidders van God) zullen we ons ware geluk vinden in Hem en dat zal Hem eren. Ik wil je de boeken van John Piper (ook vertaald te te krijgen in chr. boekwinkels) en de Engelstalige blogs/preken online van harte aanbevelen. Het zal je niet koud laten. Tenmiste, dat kan ik me niet voorstellen. De volgende keer zal ik je aan een van mijn andere voorbeelden voorstellen.

Categorieën