The only thing that’s good…

Jaren geleden zag ik een cd liggen in de ‘uitverkoop bak’ van een christelijke boekhandel. Van Ronnie Freeman (foto). Nooit van gehoord, maar voor slechts 3 euro kon ik de verleiding niet weerstaan en kocht ik zijn album. Een heel aantal liedjes hebben me toen echt geraakt. Vooral het nummer ‘The Only Thing’ heb ik voorgoed opgeslagen en heel vaak aangehaald tijdens preken en concerten. Het spreekt over zijn dubbele gevoel als mensen hem na concerten en spreekbeurten bedanken met grote woorden en hem ook laten merken hoe ‘hoog’ ze van hem denken.

Hij ziet dat ze een onrealistisch (verheven) beeld van hem hebben. Hem op een voetstuk zetten. En dat wil hij niet. En vaak is het gevolg in de christelijke subcultuur dat je dan nog meer complimenten krijgt (“hij is zo nederig, wat goed!”). Ik herken die gewetensbezwaren van Ronnie enorm. Ook ik krijg soms complimenten waar ik ongemakkelijk van word.  Ik ontvang vaak  berichtjes als “ik ben zo blij dat je in mijn leven bent gekomen”, “Gods liefde straalt zo van je af”, “Je bent echt een man Gods”, “Ik leer zo van jou”, “Ik wilde dat ik zo dicht bij Jezus leef als jij”, en zo kan ik echt doorgaan… Vaak denk ik ‘je moest eens weten’ en krijg ik de neiging om al mijn gemaakte fouten en falen aan ze te laten zien. Dan zou ik misschien een stukje zakken in hun bewonderende blikken en moeten ze verder zoeken naar Iemand die wel waardig is. En ik ken er maar Een.

Tuurlijk is het leuk als mensen je waarderen. Een compliment is prachtig. We hebben allemaal positieve woorden nodig. Ik zeker, het is een van mijn primaire liefdestalen (als je niet weet wat dat is, klik dan HIER). Maar het gaat mis als we andere mensen onrealistisch hoog op een voetstuk gaan plaatsen. Het gaat mis omdat die ander de verwachtingen nooit kan waarmaken en dus alleen maar kan teleurstellen. En ook omdat je iemand opzadelt met teveel eer. Zeker een gospelzanger, spreker of iemand die je vanuit geloof in Jezus tot zegen wil zijn moet je niet in zo’n positie zetten. Alleen Jezus is volmaakt. Alleen Jezus is goed. Alleen Jezus is een voetstuk waard. En zal daar nooit vanaf vallen. En deze Jezus heeft veel onvolmaakte volgelingen die allemaal in de groei zijn. Hij werkt in en door ons. Hij volbrengt dat werk ook in ons allemaal. Maar laten we nooit elkaar (en jezelf) de maat nemen en een ander mens verhogen en tot halve God maken.

Ik moet ook denken aan een situatie waar Paulus en Barnabas in terecht kwamen. Ze waren op zendingsreis en God deed een wonder door ze heen. Een verlamde man werd genezen. De reactie van het publiek is heel typerend, en die van Paulus en Barnabas daarop ook.

Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en ze zeiden in het Lykaonisch: ‘De goden zijn in mensengedaante naar ons afgedaald!’ Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. 13 De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk wilden offeren. 14 Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de menigte heen en riepen: ‘Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God, die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft.  Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan,  maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.’  Door deze woorden slaagden ze er met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan hen een offer te brengen.

Met moeite slagen Paulus en Barnabas erin om de menigte rustiger te krijgen en geen offer aan hen te brengen. De eer moet naar God. En van ontzetting scheuren ze hun eigen kleren en roepen ze: “Wij zijn mensen! Net als U”. Dat is eigenlijk ook wat Ronnie Freeman zingt. Geniet van het liedje. Geniet van mensen waarin je iets van Jezus ziet. Maar help elkaar om alleen Jezus meer te aanbidden en elkaar als gewoon mens te waarderen. Niemand kan namelijk grotere eer en een voetstuk aan. Het is simpelweg niet gezond. Niet voor de aanbidder en niet voor de aanbedene.

Voel je vrij om te reageren op dit artikel en lied, ook om het te delen via de social media knoppen hieronder.