Vuur en Vlam tour wegens succes verlengd!

Vrijdagavond 20 juni werd in De Kandelaar in Assen de eerste reeks van de kerkentour ‘In vuur en vlam’ van De Verre Naasten afgesloten. Samen met gospelzanger Martin Brand bezocht De Verre Naasten – de zendingsorganisatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt – in mei en juni zeven regio’s. Zo’n 3000 bezoekers bezochten de succesvolle concertreeks en sponsorden samen bijna 1200 werkweken voor Indiase evangelisten. Wegens dit succes staan in het najaar zes nieuwe concerten gepland.

Geloof delen wereldwijd
De kerkentour In vuur en vlam maakt deel uit van de campagne Geloof delen wereldwijd, waarbij De Verre Naasten christenen in Nederland wil verbinden met geloofsgenoten wereldwijd, om elkaar te ondersteunen, stimuleren en te inspireren. Daarbij zal de website http://www.geloofdelenwereldwijd.nl verder ontwikkeld worden. Want samen zijn we Gods wereldwijde kerk en mogen we Zijn liefde en levensreddende boodschap doorgeven. In woorden én daden.

Sponsoring evangelisten Himalaya

In totaal bezochten zo’n 3000 bezoekers de zeven concerten in Bunschoten-Spakenburg, Hoogkerk, Rouveen, Zwijndrecht, Terneuzen, Hardenberg en Assen.

Tijdens elke avond kreeg het publiek de kans het werk van ds. Kuber Gurung uit Nepal en zijn team evangelisten te sponsoren. Deze evangelisten delen hun geloof in het Himalaya-gebergte: in woorden en daden maken ze Jezus’ liefde bekend. Ds. Mathusela Limboo – een collega van hen en momenteel voor een theologiestudie in Nederland – was vrijdag in Assen aanwezig om een cheque in ontvangst te nemen. De prachtige totaalopbrengst van deze eerste concertreeks bedraagt: € 29.696,38. Dat zijn bijna 1200 werkweken!

Kerkentour najaar 2014
Vanwege deze eerste succesvolle concertreeks, is besloten de kerkentour In vuur en vlam te verlengen. Voor komend najaar staan De Verre Naasten en Martin Brand geprogrammeerd in Rotterdam, Den Helder, Ureterp, Zwolle, Lelystad en Leeuwarden. Meer informatie over deze nieuwe reeks is te vinden op http://www.deverrenaasten.nl/invuurenvlam. Van harte welkom!