Geen woorden maar daden, stageplek gezocht

“’t Gaat niet om mooie woorden. Die zijn er al genoeg. En ik hoef ook niet zo nodig sterk te zijn. En ik vraag ook niet om gaven om wonderen te doen. Want al Uw grote mannen waren klein (uit ‘Lijken op U’ een liedje dat ik met Jaap schreef)”

Ik ben dit jaar al 10 jaar onderweg als spreker en zanger. Ik denk dat ik minimaal 1000 optredens heb verzorgd vol woorden en akkoorden. De laatste maanden groeit in mij een verlangen om ook op een andere manier betrokken te zijn bij de maatschappij waarin ik leef. Ik heb een aantal boeken gelezen die me hebben geraakt. Bijvoorbeeld het boek ‘on the side of the angels’ van Joseph d’Souza uit India die als christelijk leider een voorvechter is van mensenrechten en rechtvaardigheid voor de zwakken in de maatschappij (en juist niet alleen voor christenen, maar voor mensen uit alle achtergronden). Ook toespraken die ik de laatste tijd hoorden leken hier stuk voor stuk over te gaan. Alsof Iemand me iets aan het leren is…

Joseph zegt dat ons christelijk verhaal alleen impact maakt als het wordt uitgeleeft IN de maatschappij. Mensen moeten (weer) gaan zien wat Jezus heeft voorgedaan en opgedragen aan zijn leerlingen. De kerk zal pas weer een positiever imago krijgen als  mensen Jezus’ opofferende liefde gaan zien in de praktijk, in hun leven. Jezus volgen en niet in relatie staan met de maatschappij waarin je leeft is incompleet en niet waarvoor jij en ik zijn geroepen. Ik wil hier niet langer over lezen. Ik wil dit gaan proeven.

Daarom ben ik op zoek naar goede voorbeelden. Ik wil graag gaan meelopen en meehelpen bij maatschappelijke (hulp)projecten waarbij christenen zich inzetten om mensen in hun omgeving te helpen. Noem het een snuffelstage als je wilt…

Ik wil gaan zien wat voor verschil dit maakt en op deze website dat gaan delen. Misschien dat het meer mensen zal inspireren om aan de slag te gaan en hun geloof (meer) handen en voeten te geven in Nederland. Gewoon praktisch. Zodat als mensen horen ‘God houdt van je’ deze woorden vruchtbare grond vinden door de voorbeelden die ze zagen.

Heb je een stageplek waar ik 1 of 2 dagen (of avonden) kan meedraaien? Ik hoor graag van je! Het liefst bezoek ik kleinschalige initiatieven die niet door ‘grote professionele organisaties’ worden gedragen maar door een groepje mensen of lokale gemeente.

Matteus 5: 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Categorieën