De ‘neem-een-beslissing-kerk…’

De laatste tijd ben ik enthousiast geraakt over de toespraken en boeken van Bill Hybels. Voorganger (of ‘senior pastor’, zoals ze dat met respect noemen in zijn gemeente)  en oprichter van Willow Creek in Amerika. De toespraken en boeken van Bill zijn praktisch, herkenbaar en gaan over het leven van alledag. Ze wijzen op de alles veranderende relatie met Jezus zelf en het navolgen van Hem in de praktijk.

Het lezen van de boeken en luisteren van de preken roepen bij mij iets op waar ik sowieso erg vatbaar voor ben… Namelijk het verlangen naar verandering, verbetering. Welke christen wil nou geen ‘betere’ versie van zichzelf worden (meer op Jezus lijken – en wat minder op mezelf). Ik heb er heel wat liedjes over geschreven. De toespraken over agenda-beheer, betrouwbaarheid, vergeving, vaderschap, financiën, gebed, stilte, bijbel lezen vallen bij mij stuk voor stuk in vruchtbare grond.

De opbouw van de preken is zoals een goede vertegenwoordiger/verkoper iets aan de man brengt. Vaak wordt eerst het gemis geschetst. Het probleem. Bijvoorbeeld ‘ken je die onrust in je leven. Dat je altijd te druk bent. Overweldigd door alle eisen en actiepunten? Ben je vaak moe en voel je je leeggezogen?’ Veel christenen, waaronder ook ik, zeggen ‘ja Bill!’. Vervolgens wordt het ideaal neergelegd. Een leven in balans. Tijd voor inspiratie en een bloeiende relatie met God en naasten. Diepgang en glans. Willen we daarheen? Dat bereiken? Wederom een diep gevoeld ‘ja Bill!’.

Vervolgens begint Bill uit te leggen welke KEUZES er gemaakt moeten worden. Waar we niet langer aan toe moeten geven. En natuurlijk met de hulp van Jezus en door de kracht van de Geest. Er komen mooie getuigenissen van mensen die ‘de keuze’ maakten en nu gelukkiger zijn dan ooit. Bill verteld veel over zijn eigen leven en de (in de toespraken die ik hoorde) goede keuzes die hij heeft gemaakt in de loop van zijn leven en bediening. Uiteindelijk de oproep. En er wordt een keuze gemaakt ‘voor het aangezicht van God’.

Bijvoorbeeld ‘ik zal mijn kinderen dagelijks laten horen en zien hoeveel ik van ze houd’, ‘ik zal kiezen voor reinheid’, ‘ik zal…’ En ja, natuurlijk door de kracht van God en met hulp van de Here Jezus. Ik vind het echt prachtig en de afgelopen weken heb ik meer dan eens, soms ontroerd en met tranen in mijn ogen, meegebeden en mijn verlangen naar groei, verandering, bekering, heiligheid, voor God uitgesproken. Prachtig natuurlijk.

Afgelopen donderdag liet ik goede vriend Henk Doest een toespraak van Bill horen. Natuurlijk zou hij ook enthousiast reageren op zulke herkenbare en praktische toespraken. De bewuste preek ging over ‘moedig vaderschap’ en de keuzes (uiteraard) die daar bij horen. Henk werd er een beetje moe van… Hij voorzag dat mannen die de toespraak hoorden en probeerden toe te passen iets zouden gaan doen op ‘beslissing’ en ‘wilskracht’ maar buiten hun karakter of zelfs geestelijke leven om. Dat het geforceerd en vermoeiend zou zijn om om die manier te leven.

Tja, we kregen in ieder geval een goed en interessant gesprek naar aanleiding van de preek. En uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat we beiden ‘gelijk’ hadden. Een leven zonder beslissingen, idealen nastreven en groei door bewust omkeren, bijsturen en ‘niet spontaan bouwen aan nieuwe goede gewoontes’ is een leven waarin groeien lastig wordt. Maar een leven dat door allerlei (opgelegde?) keuzes wordt gekozen kan enorm kunstmatig worden en een echte verbondenheid, relatie met bijvoorbeeld je kinderen in de weg staan. Je bent dan meer bezig met ‘het goed doen zodat je een goed gevoel kunt hebben’ dan God daadwerkelijk ontspannen weerspiegelen door Zijn werk in jou. En jouw vertrouwen op Hem.

Herken je het spanningsveld? Hoe ga jij om met goede voornemens en de wekelijkse oproepen in de kerk? Hoe groei jij? En was/is die groei blijvend? Wat is opgroeien in geloof en hoe komen we daar? Liefst geen idealen delen maar even iets uit de echte praktijk. Ben erg benieuwd. Want ik wil graag leren. Dat is in ieder geval duidelijk… 😉

PS. Ben nog steeds ‘fan’ van onderwijs van Bill Hybels & Friends. Dit blog gaat meer over het gezond toepassen ervan… 😉

Nog even een liedje?