Volstromen en leeglopen

In kennis, filosofie, liefdadigheid, zelfontplooing, dromen waarmaken… In al die dingen en nog veel meer zoeken mensen bewust of onbewust naar het ultieme dat ze zal vervullen, volmaken en ze vinden het niet.

Efieziers 3:14-21
‘Daarom buig ik mijn knieen voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij VANUIT ZIJN RIJKE LUISTER uw innerlijke wezen KRACHT EN STERKTE schenken DOOR ZIJN GEEST, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Volstromen met Gods volkomenheid
Wij mogen volledig vol zijn van God. Jezus zelf woont in ons hart! Wij zijn de rijkste mensen op deze planeet. De liefde, rust, geborgenheid, tevredenheid, volheid, blijdschap, wij gratis mogen ontvangen van onze Liefdevolle Vader is waar miljoenen mensen tevergeefs naar smachten en zoeken in allerlei dingen.

In kennis, filosofie, liefdadigheid, zelfontplooing, dromen waarmaken… In al die dingen en nog veel meer zoeken mensen bewust of onbewust naar het ultieme dat ze zal vervullen, volmaken en ze vinden het niet. Ook in jouw directe omgeving barst het van mensen die vervulling zoeken maar tot nu toe niet konden vinden. En dan kom jij straks terug, vol van Gods volkomenheid. Wat hebben zij daar behoefte aan. Wat is er een dorst.

Johannes 7:37-39
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Valt jullie iets op? Het is heerlijk dat Jezus ons, dorstige mensen, duidelijk aanbiedt om bij Hem te komen en te drinken. Ik geniet er zo van. Ik heb het zo nodig om regelmatig te drinken… Het maakt mij een ander mens als ik weer van Hem genoten heb. Heb je gezien dat Jezus het uitriep (!) dat dorstige mensen mogen komen drinken als we geloven in Hem?

En dan…
Wat mij echt opvalt is dat Jezus zegt: ‘Rivieren van levend water zullen stromen UIT het hart van wie in mij gelooft. Het aanbod is voor ons, dorstige mensen. KOM DRINKEN! (opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid Ef. 4). En het wonder is dat we vervolgens zo overvloedig vol zijn dat we bronnen worden waaruit levend water stroomt. Alleen Jezus kan dit wonder doen. ‘De woestijn zal bloeien als een roos’. Wij als liefde-volle mensen (wat een mooi woord eigenlijk, vol-van-liefde door Jezus) worden als bronnen waaruit rivieren van levend water blijven stromen (zo lang wij ook blijven drinken). WAT GAAF! God doet aan ‘levend watermanagement’. De gezegende wordt zo rijk gezegend dat hij vervolgens een bron van zegen wordt voor anderen. Dat is typisch onze goede Vader.

Johannes 4:14
‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft

Geniet van Hem
God houdt van jou. Zijn hart loopt over van liefde. Hij heeft alles waar je ten diepste naar verlangt. Je mag God eren door van Hem te genieten. Drink je vol van Hem. Feest aan zijn tafel en deel van zijn overvloed.

Dezelfde Jezus
De Jezus die in ons woont is dezelfde Jezus. Hij wil liefhebben, heelmaken, aanraken, veranderen, heiligen, in ere herstellen… Geven is zijn karakter. Hij gaf zijn leven voor ons. Die Jezus woont in ons hart en leert ons op Hem te gaan lijken. We mogen, samen met alle heiligen, de liefde van Christus kennen. Jezus gevende liefde. Daarin schuilt volgens mij het geheim van vol zijn en blijven van Jezus. Onze bereidheid om te geven en te delen vanuit onze volheid.

Nadat Jezus in de woestein was geweest om beproefd te worden door de duivel kwam hij gesterkt/vol van de Geest terug naar Galilea. Hij wist ook waarom de Geest van God op Hem rustte.

Lucas 4:14-19
14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
18 ‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Leer te geven
Diezelfde Geest leeft in ons. Diezelfde Jezus zit op de troon van ons hart. Wij mogen bronnen van zegen, bevrijding, vrijheid, herstel, goed nieuws zijn. Dat is pinksteren! Dat is heerlijk! We mogen volop ontvangen en volop leeglopen… Een rivier blijft stromen vanuit de bron. Stilstaand water wordt ranzig. Water dat stroomt blijft fris. Laat het stromen, door je heen, UIT jouw hart, naar een wereld die dorst heeft. Wees als Jezus. Hij is met je! Lees dat stukje uit Jesaja (lucas 4:18 en 19) nog maar eens hardop en weet dat dit ook jouw taak op deze wereld is. Waar jij bent, een bron van Gods liefde!

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • Annelies

  Gisteren diep geraakt, bij de opening van VIAA door Gods overvloeiende genade en liefde door jou heen, n.a.v. je overdenking over Levend Water. Ondanks een totaal andere (zo je wilt ‘zware’) achtergrond ervaarden we het als een hartelijke herkenning en verbondenheid, in hetzelfde verlangen naar en dezelfde vreugde en blijdschap in onze Heere en Heiland, Jezus Christus! Zijn Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. We willen je hierin graag laten delen en bedanken voor je bemoedigende en inspirerende woorden!

  18 september 2014
 • Rianne

  Mooi wat je zegt over die balans… je moet zelf blijven tanken om weg te kunnen geven. Aan de andere kant: je moet ook niet blijven steken in alleen tanken en opzuigen, je moet er ook in de praktijk mee aan de slag. En misschien past dat ook wel bij het beeld van het water: dat gaat vanzelf stromen, zonder dat je er al te veel moeite voor doet. Als je tank maar gevuld is! Mooi!

  18 september 2014
 • n_rahajaan94@hotmail.com

  Super mooi verwoord allemaal Martin! Doet me denken aan Jesaja 48: 17+18 :

  ”Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël:
  Ik ben de HEER, jullie God,
  die jullie onderricht in je eigen belang,
  die jullie leidt op de weg die je gaat.
  Luisterde je maar naar mijn geboden,
  dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
  en je gerechtigheid als de golven van de zee.”

  En dit doet hij allemaal omdat alleen Hij weet wat het beste voor ons is!

  Ik heb je trouwens voor het eerst gezien 2 weken geleden tijdens het Studium Generale
  in de Dominicanenkerk, waarbij studenten van de Viaa voorlichting kregen
  omtrent het onderwerp ‘de Bezieling’. Ik had al veel van je gehoord en gezien via filmpjes
  op internet en deze site. Ik moet wel even zeggen dat ik echt geraakt was door wat je
  zei en de liedjes die je zong, vooral toen je : ”You raise me up” zong. Het gaf me veel
  bemoediging en kracht. Ik heb ook echt respect voor alles wat je doet. En ik wens je
  daarbij Gods rijke zegen toe.

  23 september 2014

Geef een reactie

You don't have permission to register