Tijd…

Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Mozes

Categories