Blog: “Jezus en zijn vrienden”

Jezus had niemand nodig. Dat zou je kunnen zeggen. Hij kon alles wat Hij wilde realiseren. Er was ongekende kracht, wijsheid en liefde in Hem. Toch koos hij ervoor om geen einzelgänger te zijn maar deel van een hechte groep.

 

Hij was duidelijk de leider, maar ook een vriend. En vrienden kunnen eerlijk en kwetsbaar zijn bij elkaar. Dat vond ik zo mooi van ‘mag ik dan bij jou’ tijdens de Passion dit jaar. Niet alleen Petrus, maar ook Jezus stelde de kwetsbare vraag ‘mag ik bij jou schuilen als het nergens anders kan’. Hoe raak!

Ook daarin is Jezus een voorbeeld voor mij (en jou). Iemand die me laat zien dat het goed is om mensen toe te laten. Dichtbij te laten komen. Ik denk aan de situatie waar Jezus bang was voor het lijden dat Hem zou raken. Hij viel terug op zijn vrienden en vertelde hen wat hij voelde en wat hij nodig had.

Jezus ging met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’

Jezus werd teleurgesteld door zijn vrienden (al zei Hij van tevoren dat mensen vaak goede bedoelingen hebben maar zwak zijn). Toen Hij zich ‘dodelijk bedroefd en angstig’ voelde en hen vroeg om nabijheid, kreeg Hij dat niet. Ze lieten hem alleen in zijn strijd en vielen in slaap. Hoe herkenbaar voor jou misschien.

Mensen kunnen pijn doen. En om jezelf te beschermen tegen die pijn is afstand nemen een optie. Gewoon mensen niet meer zo dichtbij te laten komen. Je ontneemt jezelf dan wel de sprankeling, vreugde en diepgang die een relatie bieden kan.

Zwakheid of kwetsbaarheid tonen is eng en roept negatieve gevoelens op bij de meesten van ons. “Laat me maar, ik red me wel, ik ben niet zielig, ik ben geen patient, ik wil niet afhankelijk zijn!” De grootste angst voor velen is zelfstandigheid verliezen en afhankelijk worden. Iemand nodig hebben. Dat is de keerzijde van onze indivualistische maatschappij.Jezus was niet afhankelijk van anderen. Maar liet ons wel zien dat Hij mensen toeliet. Hij leefde met hen. Lachte en huilde. Was een vriend. En Hij zei tegen ons dat we datzelfde mogen doen. Een vriend zijn voor een ander. Leven met de pijn die relaties soms doen is beter dan de relaties helemaal uit de weg gaan.Dit van Herman van Veen liedje over wederzijdse kwetsbaarheid wil ik je niet onthouden. Plus een TED talk van Brene Brown die een boek schreef over de kracht van kwetsbaarheid. Zondag a.s. zal ik hierover spreken in de Basis.