geloof jij in Incarnatie?

Wat mij 19 jaar geleden door de knieën liet gaan was geen verlangen naar leer of godsdienst maar naar LÉven. Wat mij mateloos aantrok tot het punt dat ik haast niet kon verdragen dat ik ‘het’ niet ‘had’ was… Hoe noem je dat? Dorst naar… God. Liefde. Leven. Licht. Thuiskomen. Rust van binnen. En hij… Hij gaf het! Hij deed het…

Ik besef me dat dit allemaal hele vage termen zijn. Sommigen worden er misschien zelfs wat kriebelig van.

Maar zeg nou zelf. De almachtige, oneindige (alleen dat woord al!) en eeuwige God is ook niet te vatten of te bevatten. Nou ja, dat laatste is niet helemaal waar, in de letterlijke zin van het woord ‘bevatten’. Het grote wonder waar de Bijbel over spreekt is dat wij, mensjes van vlees en bloed, iets van God mogen ervaren. Dat Hij zichzelf zichtbaar en ‘kenbaar’ wil maken. Door incarnatie.

Jezus is de ultieme, allergrootste incarnatie van God.

Het Woord, God, dat mens wordt. Zo krijgt God een Gezicht, Stem, Handen en kunnen we zien Wie God is op een manier die we kunnen begrijpen. Jezus zegt hierover: “wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”. En Paulus schrijft later “Dat God in al zijn volheid zichtbaar is geworden in Jezus”. Hierdoor kunnen wij van God gaan houden omdat Hij zichzelf letterlijk kenbaar maakt op een manier die wij begrijpen. .

Dat is wat zeg… Maar het wonder gaat nóg verder. Ook wij (en onze directe omgeving) mogen in zekere zin incarnatie van God ervaren. De Bijbel zegt dat God wil komen wonen in je hart. Mijn hart. Dat Hij vanuit de hemel keer op keer neerdaalt. In mensenharten die naar Hem verlangen. Die open staan. Uitroepen. Geloven. Welkom heten. En vervolgens komen er heel veel extra gezichten, stemmen en handen bij die God zichtbaar maken in deze wereld. Wij als tempels van vlees en bloed waarin Gods Geest regeren wil. Ja, grote woorden. Haast té groot?
Ik geloof erin!

Ik heb hier veel over geschreven. Over dat diepe verlangen naar God. Naar ‘openbaring’ Een dorst die nooit écht gelest is. Maar elke keer proeven maar het verlangen naar meer uit die bron groter. Herken je er iets van? Hier het liedje ‘Dorst’

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

Efeziers 3:14-19

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Geef een reactie

You don't have permission to register