Hogere orders…

Ik heb Jezus vaak ontkend, net als Petrus in de nacht dat Jezus gevangen werd genomen. Vaak durfde ik niet duidelijk te zijn. Heb ik vage compromissen gesloten. Heb ik zelfs meegepraat met mensen die de Bijbel op bepaalde punten tegenspraken. Omdat ik de moed niet had om te staan voor mijn geloof. Mensen die 2000 jaar geleden veel met Jezus optrokken vielen van de ene verbazing in de andere. Woorden als ‘verbaasd’ en ‘verbijsterd’ of ‘met diep ontzag’ komen regelmatig voor als reactie op wat Jezus deed of zei. Jezus deed vaak onverwachte dingen op onverwachte momenten. Althans, voor mensen die niet bekend waren met zijn Bron. Hij genas zieken op zondag, ging vriendschappelijk om met mensen die een slechte reputatie hadden, ging lekker slapen in een boot terwijl het buiten enorm stormde. Hij koos simpele vissers en zondaars om zijn leerlingen en vrienden te worden, aan wie Hij later zelfs grote verantwoordelijkheid gaf.

De wil en eer van de Vader
“Ik ben gekomen om de wil van Mijn Vader te doen” zei Hij. “Ik zeg en doe enkel wat de Vader mij opdraagt”. Jezus was gehoorzaam aan de opdrachten die God hem gaf. Dat was voor mensen soms onduidelijk en moeilijk te volgen, maar Hij deed het en de uitkomst was steeds dat Gods Naam werd verhoogd. Dat mensen werden genezen, vergeven, gered… Dat mensen meer onder de indruk kwamen van Gods almacht en liefde. Jezus orders kwamen van een hogere Autoriteit dan bij mensen te vinden is. Rechtstreeks vanuit de hemel. Jezus wist dat Hij op aarde was om te doen wat Zijn Vader van Hem vroeg. In Johannes 17 staat dat ook. Jezus bidt hier kort voordat de lijdensweg naar het kruis begint.

1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. 

GODS WIL EN DE WIL VAN MENSEN
Jezus was anders omdat God vaak anders denkt en anders kijkt dan wij mensen. Hij luisterde in de eerste plaats naar God en niet naar menselijke logica. Een goed voorbeeld daarvan staat in Matteus 16. Daar zien we de confrontatie tussen menselijke ideeën en luisteren naar Gods stem heel duidelijk.

Mat. 16:21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 22 Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

Hogere wegen dan onze…
De Bijbel zegt dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Er staat ‘vertrouw op uw eigen inzicht niet. Maar denk aan Hem bij alles wat je doet…’ Als wij werkelijk de wil van God willen doen op aarde en werkelijk willen leven zoals hij dat graag wil, is het van groot belang dat we onze wil onder Gods wil buigen.
En wat je zeker niet moet vergeten. De mening van andere mensen die geen wedergeboren christen zijn, hoe lief en wijs ze ook zijn, zal toch vaak haaks staan op Bijbels advies. En zelf zullen ze de eerste zijn om dat te zeggen.

Bang voor afwijzing?
God zelf wil je leiden en spreekt in je hart. Door Zijn Woord in gedachten te brengen, door Zijn Geest. Door andere gelovigen die met Hem leven. Hij wil je gebruiken voor Zijn mooie werk. Ons als voorbeeld maken voor een wereld die Hem niet kent. Hij wil dat Zijn Zoon Jezus zichtbaar wordt door jou en mij heen. Dat houdt niet alleen in dat wij op zondag naar de kerk gaan of net even anders praten. Dat houdt in dat wij in alle gebieden van ons leven ‘anders’ zijn omdat Hij die in ons woont ‘anders’ is.

Dat is voor veel mensen, voor mij ook, best moeilijk. We willen toch niet graag worden bestempeld als ‘gek, vreemd, raar, zweverig, overdreven religieus, etc etc… Vooral mensen die geen christen zijn, maar wel dicht bij ons staan kunnen soms heel overtuigend en vaak met de beste bedoelingen ons van Gods weg afpraten. Het is belangrijk dat we inzien hoeveel God van ons houdt en hoe betrouwbaar en goed Hij is. Het is onze opdracht om boven alle meningen en tips God te gehoorzamen en verhogen! Om christen te zijn hebben we moed nodig. En ook goede voorbeelden en raadgevers. In alle tijden hebben mensen zich voor God en Jezus geschaamd. Steeds weer uit angst voor wat mensen hen konden aandoen. Of hoe mensen over ze zouden denken.

Hoeveel mensen zouden niet de zending in zijn gegaan als zij naar sommige meningen luisterden?
Hoeveel mensen zouden nooit gered zijn als de evangelisten uit angst voor spot waren thuisgebleven?

Marcus 8: 38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’

Ik heb Jezus vaak ontkend, net als Petrus in de nacht dat Jezus gevangen werd genomen. Vaak durfde ik niet duidelijk te zijn. Heb ik vage compromissen gesloten. Heb ik zelfs meegepraat met mensen die de Bijbel op bepaalde punten tegenspraken. Omdat ik de moed niet had om te staan voor mijn geloof. En steeds weer baalde ik daar achteraf van en vroeg ik de Heer om vergeving. Ik ben dankbaar dat Vader goed mij nooit loslaat, zelfs al ben ik ontrouw geweest.

Ben benieuwd naar jouw reactie op dit BijbelBlog…

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • Jannieka

  Wat moedig en eerlijk om dit te schrijven.Helaas is dit zo herkenbaar.Diep in ons is toch het verlangen om 100%voor de Here Jezus te gaan.Hij heeft alles gegeven tot het uiterste en is het zo waard al onze dank en aanbidding te ontvangen,juist door hoe wij leven,in wat wij zeggen,doen en laten.
  Dit heeft me echt geraakt en me er toe aangezet er over na te denken waar ik sta en waar ik wil zijn.Werk aan de winkel,met de kracht en wijsheid van de Heilige Geest.

  1 november 2013
 • Wat een eerlijke getuigenis. Ik ben als katholiek grootgebracht maar daar was de grote soms boze God. Sinds ik naar Nederland zingt beginnen kijken ben is er voor mij een hemel opengemaakt. Ik moest wennen aan de Liefdevolle God en Jezus die ons aanvaardt zoals we zijn. Daar heb ik het soms best moeilijk mee. Nu is mijn bidden praten met Die Here en zijn steun vragen om te leven als een echte Christen. Moeilijk, ik durf ook wel eens een compromis sluiten met god. Zeker toen ik borstkanker had. Nu bid ik om een goede volgeling te mogen zijn!

  1 november 2013
 • Marion Smit

  Hoi Martin,

  Heel herkenbaar, vooral het stukje om niet “gek, vreemd, raar, zweverig of overdreven religieus” over te komen! Sinds ik mijn “vernieuwde hart” heb (na jou toespraak over “leid je (nieuwe) hart, ik blijf er nog steeds “vol” van dat dit is gebeurt 😊) is ook mijn schaamte weg om er voor uit te komen dat ik volgens Gods woord wil leven en “snap” ik de bijbel ook ineens veel beter!! 🙂
  Ik moet nog wel mijn weg vinden om hier in te groeien maar het eerste (baby)stapje is gezet en mijn angst is weg dat ik dan dingen zou “moeten” gaan doen, die ik niet wil, als ik voor Jezus kies! Er komt op mijn levenspad wat er bij mij past en leid mijn hart door Gods woord omdat Hij weet wat goed voor mij is!
  Gr. Marion

  1 november 2013
 • Ik moet meteen denken aan dit prachtige liedje “Petrus” van Lars Gerfen: http://youtu.be/Mr9PbAao7ZY

  8 november 2013
 • Peter van Turenhout

  Als we Jezus willen volgen, laten we Hem dan ook voor gaan in Zijn Liefde?
  Hij wist Wie Hij voor ogen had! Dat was De Vader en Zijn onvoorwaardelijk Liefde voor de mens. Jezus zoekt ons Zijn Leven en overvloed te geven!
  Als de Vader Jezus ziet, dan ziet Hij ons! Als wij Jezus zien, zien we de Vader!
  Zijn blik naar ons wordt nooit vertroebeld. Onze blik naar Hem helaas nog wel.
  Maar daar komt straks verandering in. Het is zo’n geweldige bemoediging dat Hij ons ziet zitten en zegt Sta op, neem je Kruis op en Ik ben je voor gegaan naar het Vader huis.
  Dus laten we onze ogen uitwrijven en gaan staan in de Waarheid die vrij maakt.
  De Liefde van de Vader blijft de eerste en de laatste. Hoe meer ik hier uit leer Leven en zie/weet dat ik echt geliefd ben, dan pas ben ik instaat om andere mensen onderweg vrij te zetten en mee te nemen! Spreuken 3: 24-27 (Angstig verlangen naar goedkeuring sterft in het zien van de Aanwezigheid van Gods voorziening in Jezus, Halleluja)
  Kom maar gewoon… zoals je bent. Er is er EEN die jou kent!

  16 november 2013

Geef een reactie

You don't have permission to register