Irak. God ziet toch Zelf ook dat dit niet kan?!

De beelden uit Irak laten me niet los. Voor ik naar bed ga denk ik aan de kinderen die werden onthoofd. De afschuwelijke brute moorden op weerloze mannen en vrouwen. De foto’s en filmpjes staan op mijn netvlies gebrand. Onder hen veel christenen. Kinderen van God. Wat zullen ze tot Hem hebben gebeden toen de ‘troepen’ van ISIS dichterbij kwamen. Gesmeekt om hen te beschermen. Hun lieve jonge kinderen te sparen voor wat hen te wachten stond.

Als ik alleen al denk aan mijn eigen vrouw, mijn zoon en net geboren dochtertje en ik verplaats me dan in situatie van een mede-christen in Irak dan krimpt mijn hart ineen. Ik ben boos. Ik begrijp er niets van. Vind het ook moeilijk om ervoor te bidden. God ziet het toch Zelf ook?

Als ik vervolgens in de krant lees dat de regering vragen stelt over de situatie en het onderwerp ‘bedreigde minderheden in Irak’ op de agenda zet, kan ik wel schreeuwen. Dit heeft geen zin. We kunnen hier praten en agenda’s maken tot we erbij neervallen, maar terwijl wij onze zorgen uiten en eens diep zuchten dat dit toch echt niet kan worden 4500 km verder onschuldige kinderen vermoordt. Zien ouders hun kleintjes sterven van dorst en honger, in het nauw gedreven door bezeten mannen.

“Laat het los” hoor ik. “Je kunt de wereld niet op je schouders nemen.” Maar we hebben onze schouders toch ook niet gekregen om ze enkel op te halen en over te gaan tot de orde van de dag? Als dit soort dingen plaatsvinden moeten we toch boos worden. Schreeuwen! Moord! Maar ik hoor door mijn open raam geluiden van de zomerkermis, vrolijke muziek en vermaak.

Ik deed een poging om hierover te bidden. Had weinig woorden. Was misselijk door het zien van foto’s van barbaars vermoorde broers en zussen. Ik bad: “Here! Here! Hoe kunt U dit aanzien? Waarom redt U hun leven niet? Waarom zien deze weerloze mensen die op U vertrouwen Uw redding niet.” Het antwoord dat in mijn binnenste opkwam was lastig. “Ik red ze wel. Hun leven is in mij geborgen. Ze behoren mij toe en zijn bij Mij eeuwig veilig”.

Ik moest denken aan Stefanus. Vlak na het onstaan van de eerste christelijke gemeente was hij een man vol van God. Ook toen onstond een felle haat tegen christenen. Uiteindelijk werd Stefanus door een woedende menigte de stad uitgedreven en werd hij gestenigd om zijn geloof in Jezus Christus. Hij riep wel vlak voor zijn sterven dat Hij de hemel geopend zag en Jezus aan de rechterhand van de Vader. Hij bad nog om vergeving voor de moordenaars vlak voordat de stenen werden geworpen. “Ze weten niet wat ze doen”. Dat gebed had Jezus ook gebeden toen hij werd vermoord. Ik weet dat de afgelopen week ook broers en zussen van ons zijn gestenigd en gekruisigd in Irak. En die gedachte maakt me verdrietig en misselijk. Wat hebben zij gedacht?

Wat ik van Stefanus leer is dat hij  uitzicht had over de dood heen naar een eeuwig leven. Naar een Troon waar Iemand zit die zal oordelen over de levenden en de doden. Ze zullen eeuwig bij Hem zijn en hun moordenaars zullen op een dag voor dezelfde Troon verschijnen en er zal gerechtigheid zijn. Ik wil dat geloven. De Bijbel belooft gerechtigheid. Hij zal rechtspreken. En het recht zal zegevieren.

Toen Stefanus werd gestenigd was daar een jongeman bij, Saulus. Hij vond het een goede zaak dat christen Stefanus ter dood werd gebracht. Na de moord op Stefanus brak een felle vervolging uit waardoor, ook toen, christenen hun huizen moesten verlaten en op de vlucht sloegen. Op die manier verspreide het evangelie zich buiten Jeruzalem.

Het geloof in Jezus laat zich niet uitroeien. Dwars door pijn en aanvallen vanuit de hel zelf, zal de Kerk van Christus zal eeuwig blijven staan. Het kostte Zijn Leven. En velen na Hem betaalden dezelfde prijs.

Saulus sloot zich aan bij de vervolgers en met groot geweld sleepte hij mannen en vrouwen hun huizen uit. Ook dat komt bekend voor he? Hij dacht God een dienst te bewijzen door christenen te bestrijden. Maar er komt een moment dat hij in het licht wordt gezet en een Stem hoort. Deze Stem van Jezus zegt: ‘Saulus, Saulus, waarom vervolg je MIJ’. Het raakt me dat Jezus deze woorden gebruikt. Want tegen wie streed Saulus in zijn haat. Tegen christenen. Mannen. Vrouwen. Kinderen wellicht. Hij sloeg hen. Hij trok hen hun huizen uit. Hij liet hen terecht staan voor hun overtuigingen.

Maar Jezus maakt het persoonlijk. Hij zegt letterlijk. Als je aan hen komt, kom je aan Mij. Als je de kinderen van God slaat. Dan voelt Jezus de pijn. Dat maakt dit verhaal me duidelijk.

Ik mag bidden tot een Jezus die de pijn nog veel dieper voelt dan ik dat kan. Hij voelt wat Zijn lichaam in Irak meemaakt. Hij ziet het. Hij ziet geen moord over het hoofd. Geen brute daad zal ongemerkt voorbij gaan. Er komt een moment van gerechtigheid. En, door tranen heen, mag ik proberen te bidden. Ook als ik geen woorden heb. Als een deel van het lichaam lijdt, voelt het hele lichaam de pijn. Ik bid dat onze broers en zussen in Irak kracht zullen ontvangen om stand te houden. En ik bid uit het diepst van mijn wezen dat ze Hem zullen zien te midden van de hel die rondom hen is losgebarsten. En natuurlijk is het mijn gebed dat de wereld wakker zal worden en dat politiek leiders hun invloed en landen hun krachten zullen bundelen op op te komen voor de zwakken die vandaag, op dit moment zelfs, worden vermoord.

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • Corjan

  Waarom laat God niet zien dat Hij er is, waarom grijpt hij niet in. Ik denk dat veel mensen de moorden in Irak zien als een bewijs dat God niet bestaat. Waar is zijn bescherming die hij belooft in de Psalmen, waarom wel de Rode Zee splitsen voor Israel en nu niet ingrijpen? Een almachtig, liefhebbende God zou toch niet noodlijden toe moeten kijken terwijl kinderen onthoofd worden? Ik snap er niks van…

  8 augustus 2014
  • Ik ook niet Corjan.

   8 augustus 2014
   • Irene

    Wat een prachtig, eerlijk stuk Martin! Het is me uit het hard gegrepen en verwoordt precies hoe ik het voel. Ik merk ook dat ik er niets van begrijp. Dat ik misselijk wordt als ik besef wat daar aan de hand is, en dat ik boos wordt op God omdat ik vind dat Hij die mensen niet helpt. Tegelijkertijd besef ik ook dat ik geen notie heb van wat er in die christenen omgaat. Hoe ze hun geloof beleven, of ze steun ervaren. Ik blijf voor ze bidden, dat is het enige dat ik voor ze kan doen. En ik hoop dat Jezus speodig terugkomt…

    10 augustus 2014
   • Paul

    Prachtig geschreven Martin.
    Ik begrijp het zelf ook niet..

    -Een Iraakse christen

    11 augustus 2014
  • Sanne

   Er staat ook in de bijbel, dat wie in zijn naam sterfte eeuwig leven is beloofd! Ik geloof dat toeval niet bestaat en dat God dit zo heeft geschreven. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Broeders en zusters we gaan eeuwig leven, met zijn pure liefde en het licht! Amen amen amen God is groot Amen!

   9 augustus 2014
   • frank

    Amen

    9 augustus 2014
   • Amen Sanne, Dit aardse lichaam is niet belangrijk,het gaat om onze ziel die is in GOD geborgen en die kan niemand uit GODs hand roven,ook satan en zijn demonen niet.Er staat ook in de bijbel dat al die onthoofd worden vanwege het feit dat ze in Jesjoea geloven (Jezus ) met Jezus zullen regeren in het 1000 jarige vredes rijk. Ik bid alleen dat iedereen die op de GOD van Abraham,Izaac en Jakov vertrouwd,dat die de kracht mogen ontvangen om te blijven staan tot het einde toe. Amen.
    Denk aan de tijd van Nero,toen werden de gelovigen ook bij de duizenden afgeslacht.

    10 augustus 2014
   • Meiny Peters

    Is dat dezelfde bijbel waarin letterlijk staat dat de aarde plat is? Bijna elke oorlog ontstaat omdat mensen geloven dat zij de enige en echte God aanhangen! Wordt het niet eens tijd om de ogen te openen en te beseffen dat – als er al een God is – deze alle conflicten omtrent het mijn God is beter als de jouwe, met afschuw zal aanschouwen???

    11 augustus 2014
    • Gebeurtenissen zoals nu in Irak (en op tal van andere plaatsen in de wereld) waar mensen geloof gebruiken om hun haat en meest donkere neigingen te volgen, zijn altijd aanleiding om geloof als ‘dwaas’ en ‘gevaarlijk’ weg te zetten. Alle mensen zijn gelovig. Iedereen hangt een idee aan. We geven ons leven zin en hangen ons verhaal op aan een groter verhaal. Een overtuiging. Mijn hele wezen ervaart het als goed en zinvol om meer te leren over Jezus en Hem (met vallen en opstaan) na te volgen. Jezus zegt ‘Wie Mij heeft gezien, heeft God gezien’. En ik ken maar weinig mensen die Jezus niet geweldig en inspirerend vinden. Ja, geloofsmisbruik en waanzin is gevaarlijk. Maar vanuit atheïsme en evolutie (ook een geloof) zijn ook vreselijke misdaden voorgekomen.

     11 augustus 2014
  • Marie

   Dit soort vragen, vloeien voort uit ongeloof..

   Als je nu Abraham neemt, die had zo’n groot geloof, dat hij wel gehoor wilde geven om zijn zoon te offeren.
   Vraag dat aan een mens van nature, die geen geloof heeft. Want het geloof is een gave Gods Efeze 2:8.
   Als er staat: “Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn”, moet dit men niet denken zomaar te kunnen, het geloven dan, want: “tenzij een mens wederom geboren is, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien”.
   Dit is een eenzijdig Godswerk, maar tegenwoordig zeggen de mensen wel te kunnen geloven met de mond en doen maar zo belijdenis en gaan maar zo aan het Avondmaal.
   En nog een duidelijke tekst waarmee aangegeven wordt dat het willen en werken niet van de mens kan afkomen, maar enkel en Alleen van God: “Want het is God die in u werkt, beide, het willen en het werken”. Fill. 2:13

   Laten wij maar eerst de Dorsdtse Leerregels gaan handhaven en eerst de Wet aan Mozes gegeven, want de Wet en de zondagsheiliging willen we al niks meer van weten en hebben alleen maar ‘Jezus’ in onze mond, maar God oprecht eren en dienen, willen en doen we niet.

   Abraham had zo’n groot geloof, dat hij wist dat God z’n zoon zo weer uit het as zou doen laten herleven, want..hij kende zijn God.
   “Dit is het eeuwige leven, dat zij God kennen”.

   9 augustus 2014
   • Dit is wel een beetje ‘of-topic’ in mijn beleving Marie.

    9 augustus 2014
    • Marie

     Nee hoor, geheel topic en nog uitgebreid toegelicht ook.
     Want vanzelf wil men weten waarom je met zo’n stelling komt, als je zegt dat het voortvloeit uit ongeloof, wanneer je vragen stelt als in bovengenoemd artikel.

     Kom nu eens zelf met een goed tegenargument dan, is het niet zo dan, dat men met z’n allen aan de avondmaaltafel gaat, maar de Dordtse Leerregels leren de rechte uitleg en verklaring van Gods Woord en die wijzen op de vervloekte staat van de mens Rom. 1 en op de soevereiniteit van God om een mens zalig te maken.
     Dat gaat dus niet zoals men tegenwoordig maar zegt en aanneemt, het is een eenzijdig Gods werk, waar God Zelf van zegt in Jeremia 30:21: “Wie zal met zijn hart borg worden om tot Mij te genaken? IK zal Hem doen trekke en hij zal tot Mij genaken”.

     Dus lieve mensen, waarvan ook Zefanja 3 zegt, God zal doen overblijven een ellendig en arm volk.
     Nou tegenwoordig zijn ze niet ellendig meer hoor, ze zijn allemaal hartstikke happy met hun ‘geloof’ en ze gaan allemaal zo recht naar de hemel, nou, ja ja..
     Maar de rechte leer is: de poort is eng en de weg is nauw en weinigen zullen ingaan.

     Dat het aantal ook weer niet te tellen is, doet niks af van het feit dat de mensen de verklaarders die God zal sturen, niet meer handhaven, zoals Calvijn, Maarten Luther etc.
     En waaraan kan je deze geheiligden herkennen?
     Aan het feit dat ze Gods Woord verklaren kunnen, want een mens van nature begrijpt de dingen die des Geestes Gods zijn niet.
     Toch grijpen mensen massaal naar de nieuwe Bijbelvertalingen, die beter begrijpbaar zijn gemaakt, enkel naar mensenstandaarden en zij hebben de herders die God zou sturen (Jer. 3:15)niet in erkentenis gehouden of gehandhaafd überhaupt. Vreselijk, wat zijn mensen toch Godhaters van nature Rom. 1.

     En daar komen dus al die vragen vandaan, die allemaal voortvloeien uit ongeloof, omdat ze een eigen weg willen creëeren op weg naar zaligheid, die willen ze zelf uitstippelen.
     Maar mensen, we zijn zelf schuldig aan onze verkeerde wegen en God wordt het zat.

     Denk maar niet teveel goeds van jezelf, zoals: ik hoor bij de Kerk Gods, want dat is enkel voor de geheiligden in Christus weggelegd.
     En God is soeverein in al Zijn werken, dus stel geen dwaze vragen als: Waarom laat God dit allemaal toe.
     We zijn uit de wereld werelds, en kennen God niet eens.
     Maar dat zal wel een noodzaak moeten zijn, voordat wij dit leven verlaten.

     9 augustus 2014
    • Beste Marie,

     Je (kerkelijke) achtergrond en overtuiging klinkt helder door in je stellingen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de aanvallende toon wel lastig vind om doorheen te luisteren. Ik ervaar best heel wat negativiteit en oordeel (over anders-denkenden) in je posts.

     Ik geloof trouwens van harte dat geloof een geschenk van God is. Dat God ons eerder roept dat wij Hem (konden) roepen. Dat Jezus (kunnen en mogen) aanvaarden iets wonderlijks en ook bovennatuurlijks. Het is bijzonder dat mensen het ongelofelijke en onzienlijke gaan geloven en zien. Tegeljkertijd geloof ik dat we met dat geloof zeker mogen aanvaarden wat God ons schenkt. Dat we vrije en blije mensen mogen zijn. Geliefd, geroepen en gezonden. Ik heb er eens een toespraak over gehouden die je HIER kunt beluisteren als wilt. Verder zou ik deze ‘discussie’ op een andere plek eventueel willen voortzetten.

     10 augustus 2014
    • Marie

     Asjeblieft, is dat nou het enige wat je te zeggen hebt, wat je daar zojuist allemaal hebt neergezet?

     Vindt je mijn toon aanvallend?
     En de toon naar God toe in bovenstaand artikel dan?
     Hou op man!
     Je bent zelf bewijs van het feit dat je een ongelovig eigenzinnig schepsel bent, wat wel zegt met de mond te geloven, maar je hart is onveranderd.
     Waarvan God Zelf zegt: “met de mond eren zij Mij, maar hun harte houde zich verre van Mij”.
     De beleiders zijn nog niet vanzelfsprekend ‘God’s Kerk’.
     En Gods verborgenheden is enkel en alleen voor degenen die Hem vrezen Psalm 25:14.

     Ik merkte deze topic op en ik ergerde mij aan de toon naar God toe, dat is de toon van de zogenaamde beleiders van Gods Woord, maar zij kennen God niet, wat toch wel echt moet.
     Anders zal het zijn aan het einde: “gaat weg van Mij, Ik heb u nooit gekend”.
     Mattheüs 7:23

     “En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen” Johannes 17:3

     Een mens van nature kent God niet, en moet wederom geboren worden, eer men het Koninkrijk Gods kan zien.
     Dat dit een geheiligd eenzijdig Gods werk is, wordt door de valse leer ontkend, omdat zij zelf uitleggers zijn geworden van het Heilig Woord, maar waarvan staat in 2 Petrus 1:20 dat de profetie der Schrift niet is van enige eigen uitlegging.
     Hou je daar nou maar aan, en stop met deze waanzin.

     Je hebt niks Bijbels kunnen onderbouwen, het is allemaal op grond van eigen menselijke uitleg en daar zijn de anderen hier die commentaar geven ook schuldig aan.
     Hoe haal je ’t in je hoofd, mij, die wel naar Bijbelse gronden reageert, anders te willen vertellen, terwijl ik je al tig maal van je onkunde moet overtuigen.
     Want zelf ben je zo blind als een mol, en dat zijn we van nature allemaal.
     Natuurlijk vind je het maar niks als een ander het beter weet, maar mensen moeten buigen en nederig worden voor God(leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van aard)want alleen de Heilige Geest overtuigd de mens van zonde en ongerechtigheid en oordeel Joh. 16:8, tot die tijd zullen we er blind voor zijn, dat we haters van God zijn.
     En als de wedergeboorte nooit plaats zal vinden, zullen we ons leven lang blind zijn en wakker worden in de hel.

     En dit is de zuivere leer aangaande het Eeuwige Woord Gods.
     En jij zit er helemaal naast.

     10 augustus 2014
    • Gertjan

     Beste Marie,

     Ik zie je reactie en schrikt toch wel.
     Ik denk dat de redactie op een nette wijze aan heeft gegeven de discussie te willen sluiten en dan reageer jij zo.
     Er staat echter meer in de bijbel en wat jij de schrijver verwijt (en ook ons) doe je zelf.

     Er staan meer teksten in de bijbel en het zou mooi zijn als je mag leren om hier invulling aan te geven:

     Matt 5
     43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

     De Here vraagt ons wel om ALLE zijn geboden te volgen. met als korte samenvatting: Hem liefhebben en de naaste als onszelf.

     Deze liefde proef ik bij de redactie maar helaas nog niet bij jou. Ik bid voor je!

     PS de bergrede spreekt heel mooi over onze hartgesteldheid. Erg mooi om te lezen en te leren om van daaruit te leven.

     Ik wens je Gods zegen.

     10 augustus 2014
    • Marie

     Auteur,

     Dit is een leraar die helder verklaart voor wie Gods beloften nou zijn:
     http://www.theologienet.nl/mp3/Lamain%20Psalm%20147v2.mp3

     Deze predikt de zuivere leer van Gods Woord en kan met recht een herder genoemd worden, die God beloofd heeft die Hij zal sturen in Jeremia 3:15 en Efeze 4 heeft er ook nog wat aan toegelicht.

     Mocht je inzien, dat vanwege de vuiligheid waarmee je Gods Heilig Woord besmet, het gevolg is dat je God aanvalt op momenten waar het je naar je eigen zin niet gaat zoals het gaan moet, als in bovenstaand artikel.
     God is soeverein in Zijn wegen en werken, en de ellende in de wereld is niet door Zijn toedoen, maar door onze eigen zonden, welken voortgevloeid zijn uit de zondeval van Adam en Eva.
     Laat God met rust en wijs de vinger dus naar jezelf!

     10 augustus 2014
    • Mariet

     Mee eens,Martin

     11 augustus 2014
  • Christiaan

   Hoe moeilijk het ook is te begrijpen geeft God ons antwoord door Zijn Woord Matheus 24

   10 augustus 2014
  • Niek

   Óf god is op vakantie, óf hij bestaat niet…..

   10 augustus 2014
  • Marianne

   ik snap er niets van??
   de bijbel spreekt hier al zolang over in openbaring.. dit moet gebeuren.. ”als u niet wakker word kom ik onverwacht als een dief op een tijdstip dat u niet kent”.. Nu deze rampen aanslagen moorden en vreselijke dingen gebeuren met onze broeders en zusters horen wij de voetstappen van onze Here Jezus dan niet dichterbij komen??

   Het belangrijkste is dat we stand houden, nu komt het aan op geloof en vertrouwen

   Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.

   Amen

   10 augustus 2014
  • Jan

   Ik denk dat wij op een dag voor God zullen staan en ons realiseren dat de dood in God’s ogen iets anders betekent dan in onze ogen. Wij zullen dan geen “aardse” vragen meer hebben over lijden op aarde, omdat het dan duidelijk zal worden dat het hier en nu iets zeer tijdelijks is in vergelijking met het leven daarna. Voor ons lijkt dit leven alles en de dood het einde, maar voor God zijn 1000 jaren hier als één dag. Zet maar eens 80 jaar op een tijdlijn die eeuwig duurt. Als je dat laat inwerken, zou je dan nog zo druk maken om al het ‘tijdelijke’ hier?

   10 augustus 2014
  • Jacob

   Beste mensen wij kunnen dit met ons verstand niet begrijpen.
   Wij zien dode mensen vaders moeders met kinderen.en denkende liefde volle God doet U dit.?Maar dan kan dit toch niet?
   Maar wat staat er in zijn woord,
   Jezus zij Mijn Zoon mijn Dochter geef Mij uw hart,dus wij zien wel de doden maar zij die in Hem Geloven zijn verlost van deze boze wereld,en mogen veilig bij Hem schuilen.In Zijn Vader armen ,Ja daar is ware rust.

   11 augustus 2014
  • Corjan misschien niet juist maar God laat wel zien dat Hij er is. Misschien niet op de manier die wij willen. Overal over de wereld word over deze vreselijke leed gepraat. Iedereen is tegen Isis en hun gruweldaden. Obama heeft bommen gegooid. Duizenden mensen zijn gered ook zijn er 500 mensen gestorven. Laat God niet via de mens zien dat HIJ er wel is.
   De mens is die het leed veroorzaakt en GOD onze Abba Vader kijkt met verdriet in Zijn ogen mee hoe zijn volk word afgeslacht.

   Gisteren een mooie preek gehad hoe hiermee om te gaan. Dit heeft er toe geleid dat mensen spontaan woensdag Een vesper houden in de fonteinkerk in Zwolle van 19.30 tot 20 uur. Je bent van harte welkom om samen een moment stil te zijn…..
   God is wel degelijk aanwezig.

   11 augustus 2014
  • Jan Bredewold

   Beste Corjan,

   Als het over mooie aardse zaken gaat dan wordt God er direct bijgehaald en hebben we alles aan hem te danken.
   Als er bij een tsunami 250.000 mensen omkomen dan heeft God hier een bedoeling bij want zijn wegen zijn immers ondoorgrondelijk.
   Religie bestaat net zolang als dat de mensen in hun evolutie hebben leren denken en heeft op gruwelijke wijze zijn tol geëist aan mensen levens.
   Voor mij is er maar een waarheid en dat is dat mensen dit elkaar aan doen en ik er van overtuigd ben dat er geen opperwezen of god bestaat.
   Wij mensen zullen dit zelf moeten oplossen en voor alle duidelijkheid bidden is misschien jezelf een goed gevoel geven maar het helpt echt niet !

   11 augustus 2014
 • Jan

  Dag Martin, ik vind het vreselijke beelden en bidt dagelijks voor al die mensen. Maar de woorden van de Here Jezus schoten deze week ook door mijn hoofd: Heb je vijanden lief en bidt voor wie je vervolgen. En Hij deed het ons voor toen Hij aan het kruis bad voor Zijn vijanden: Vader, vergeef het hun … Het is best moeilijk, want soms druist het tegen je menselijke gevoelens in, maar ik probeer ook elke dag te bidden voor die mensen die anderen vervolgen. Voor de mensen van Isis, van Hamas. Voor die jongeren die antisemitistische leuzen roepen. Vader, vergeef het hun … Vader, geef ook deze mensen een ontmoeting met U, roep ze bij hun naam, zoals U dat ook ooit bij Saulus deed…

  8 augustus 2014
  • Geloof (en de werking van de Heilige Geest) kan onze harten zo bewerken dat dit soort ‘bovenmenselijke’ bewogenheid groeit. Ik ben nog niet zo ver dat ik kan bidden voor ISIS strijders. Merk dat ik vooral ‘tegen ISIS’ bid.

   8 augustus 2014
   • Lydia

    Ik bid ook hiervoor. God wil niet dat er 1 ziel verloren gaat, Jezus zelf staat met uitgestrekte armen ook op deze ISIS strijders te wachten. Hun leven lang zijn zij opgevoed lerende in een leer Christenen en anders denkende te haten. satan zelf heeft hen in zijn macht en misbruikt hen. Weet je Martin, God kijkt verder dan wij, deze mensen zullen eeuwig moeten lijden in de eeuwige vlam, omdat zij als kleine kinderen dingen geleerd hebben die ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Ik wil bidden voor hen, omdat mijn Heer van hen houdt! Waarom zou Hij anders Zijn leven voor mij hebben gegeven? Ben ik een haar beter dan zij? Is de ene zonder groter in Gods ogen dan de andere? Ik bid dat zij een Paulus ontmoeting met Jezus zullen hebben, dat God Zijn engelen stuurt om hen te verschrikken en te verjagen, zodat de vervolgden in veiligheid zullen zijn. Moeten we geweld met geweld bestrijden? Niet door kracht, noch geweld maar door Mijn Geest spreekt de Heere toch? Bid voor hen, ik bid voor jou dat jij die bewogenheid door de heilige Geest mag gaan ontvangen om voor deze, jouw en mijn vijanden te bidden, in Jezus naam. En ja, mijn hart huilt ook, ik vind het ook verschrikkelijk. God zelf huilt ook, de hele hemel huilt mee… Maar in de hemel bidden de heiligen, laten we dat voorbeeld volgen.
    Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen! Ze weten niet tegen Wie zij strijden. Papa, open hun ogen, verbreek hun harde hart en verlos hen van de duivel. Banden des doods houden hen gevangen en trekken hen mee in een allesverwoestende nietsontziende draaikolk de eeuwige duisternis in. Dat is niet Uw wil Vader, vergeef hen, Vergeef de mensen van ISIS, van Hamas en zoveel meer waar ook ter wereld. Vergeeft hen, was en reinig hen en hervorm hen in hun gedachten. Was de haat van hen af met Uw alles reinigende bloed, het bloed van Uw Zoon Jezus, die U verhoogt hebt. Heer doe dit alles ook aan mij, elke keer weer. Laat mij zien met Uw ogen, horen met Uw oren, denken, voelen en geven zoals U dit doet en liefhebben zoals U alleen liefhebt, zoals U mij liefhebt en een nieuwe kans hebt gegeven. Dank U Papa, help Uw kinderen te bidden naar Uw wil, ook al snappen we het vaak niet.
    Sterkt Uw kinderen die vervolgt worden, geef hen wat zij nodig hebben. En openbaar Uzelf aan hen die vervolgt worden en. U nog niet kennen, zodat zij voor altijd gered zullen zijn. Mijn Vader, ik bid U dit in Jezus naam.

    9 augustus 2014
    • Linda

     Amen, amen….

     11 augustus 2014
 • patricia

  ik liep hier ook mee te worstelen gisteravond.. God is toch sterker.. waarom handelt Hij niet. Toch heeft Hij ons ook hiervoor gewaarschuwd.. Het zijn allemaal tekenen, de toekomst hier op aarde maakt mij bang.. ik kijk liever naar mijn toekomst hierna.

  Wij houden vast aan wat zeker is:
  uw rijk komt dichterbij.
  U brengt ons thuis in het hemels licht.
  Daar is onze nacht voorbij.

  Ik bid de hele tijd dat de mensen in Irak, zo weinig mogen voelen van al het leed. En dat Jezus daar zijn engelen om hen heen zet en hen kracht en rust geeft door alles heen.

  8 augustus 2014
  • Ook hier op aarde zal Hij altijd bij ons zijn. In alles. Door alles heen. Makkelijk praten misschien vanuit mijn veilige huiskamer…

   8 augustus 2014
   • En dat laatste is precies wat ik voel, Martin. Ik zie hun hemelse beloning, en weet dat God recht zal doen. Maar zij zitten nu wel daar, in doodsangst, en dan vooral voor hun kinderen en geliefden. ‘Wij zijn meer dan overwinnaars’ klinkt dan wel erg makkelijk, vanuit mijn luie vakantiestoel…
    Open Doors gaat samen bidden, in Enschede gaan we samen bidden. Moeten we als christenen in NL niet een gebedsdag houden, openlijk en zoveel mogelijk samen? Een zichtbare vreedzame ‘opstand’ tegen onrecht, in geloof dat God wonderen kan doen?
    Dank voor je blog. Ik denk dat deze situatie Gods kinderen in heel de wereld tot de kern kan brengen.

    9 augustus 2014
   • Martin het lijkt hier veilig. Het leed en je beproevingen zijn heel dichtbij. Wij zijn geen Isisstrijders maar onze gedachten zijn ook slecht. God veroordeeld dit net zo zwaar. Maar het verschil is, wij zijn Gods kinderen. Jezus stierf al zijn kinderen aan het kruis om ons te redden. Hij is trots op zijn kinderen.
    (Dit gisteren in de preek gehoord. Dit bleef goed hangen.)

    11 augustus 2014
 • Janny de Vries-Reintsema

  Ik vind dit heel erg moeilijk,de hele situatie in het Midden-Oosten beangstigd mij! Het maakt me bang vooral als ik denk aan de wereld waar mijn 2 kleinkinderen straks in moeten leven! Ik bid zo veel, en vindt het moeilijk dat ik geen antwoord daarop krijg! Ondanks dat, blijf ik geloven dat God met ons meeleeft en dat wij eens bij hem mogen wonen, dan zal het altijd vrede zijn!

  8 augustus 2014
  • Herkenbaar dat gevoel Jany. Zo denk ik deze dagen, met alle stijd in de wereld, ook wel eens. We krijgen niet een antwoord op elk gebed. Maar we hebben wel een woord gekregen om op te bouwen.

   8 augustus 2014
 • Mb

  “De duivel gaat rond als een briesende leeuw”

  8 augustus 2014
  • “Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Hoe zwaar het hier ook zal zijn.”

   8 augustus 2014
   • Anita

    We moeten offensief bidden. Met autoriteit. Gebieden dat satans macht gebroken wordt,wereldwijd! Geen smeekgebeden,maar strijden tegen de hemelse gewesten!

    9 augustus 2014
 • Joop

  Ook waren er eeuwen geleden dezelfde vreselijke wreedheden in naam van God maar dan door de kruisvaarders.

  8 augustus 2014
  • En die kruisvaarders stonden net zo ver af van Jezus’ leer en leven als de ISIS-strijders nu. Hij gaf zijn leven om anderen te redden. Hij die de zon laat opgaan over alle mensen. Of ze Hem er nou voor danken of niet.

   8 augustus 2014
   • Joop

    Helemaal roerend mee eens!!!! (Citaat wat ik op FB schreef:
    Die wreedheden werden ook gedaan door de kruisridders. Bejaarden, en ook kinderen werden in naam van God afgeslacht.
    Maar die waren in naam christen, en deze barbaren van vandaag noemen zich moslims, maar zijn dat niet. Want zowel in de Bijbel als in de Koran loopt de boodschap van liefde als een rode draad.

    8 augustus 2014
 • Vleertje

  En toch, al die meisjes die geroofd worden. Groepsverkrachtingen en dan mogen ze zich bekeren tot de islam en worden ze verkocht aan moslimmannen die wel even met ze willen trouwen. Het maak me letterlijk misselijk. Kinderen en tieners. Ook al mag de nieuwe wereld wachten, hoeveel jaren diepe hel op aarde hebben zij nog hier op aarde voor zich?
  Ik snap de schrijvers van de wraakpsalmen weer helemaal deze dagen….
  Heer grijp in, Uw dochters worden vertrapt!

  9 augustus 2014
 • Gertjan

  Mooi artikel en een goede en evenwichtige weergave. Fijne en eerlijke reacties ook.

  Ik begrijp er ook niets van. Waarom grijpt God niet in… Als hij ingrijpt toont hij toch zijn macht aan de wereld! Hij heeft toch vaker ingegrepen?
  Aan de andere kant… volgens mij gebeuren er naast deze zeer, zeer ernstige misdaden nog veel meer misdaden die wij niet zien maar die God wel ziet! Vervolgingen in landen als Noord-Korea, Syrië, Mali, slavenhandel van vrouwen en kinderen overal ter wereld, verkrachtingen, moord, machtsmisbruik, verlating door vaders, soms moeders, etc. etc. Ook in de bijbel komen we veel leed en pijn tegen waarin God niet direct ingreep? Denk o.a. aan de oorlogen tegen Syrië, Aram, Sisera, etc.

  Maar uiteindelijk greep God WEL in. Jezus liet zijn hemelse majesteit en koninkrijk achter zich om mens te worden. Van Schepper wordt hij Schepsel. De schilder die zijn eigen schilderij instapt! Jezus draait alles om. Hoe onbegrijpelijk voor ons mensen. Hij is briljant. Hij is de meest intelligente mens die op aarde heeft rondgelopen. Hij is de baas over alle moleculen. Hij is Hij is bereid om de strijd aan te gaan met Satan die de aarde en de mensheid, Zijn scheppingswerk, aan het verwoesten is.
  En Jezus triomfeert. Satan denkt dat hij gewonnen heeft maar hij heeft de strijd al verloren. Jezus toont de Satan dat Hij geen recht (meer) heeft op ons. Alle aanklachten tegen ons komen te vervallen door wat Jezus aan het kruis overwon. Kol: 2:14 en 15 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

  Waarom greep God in? God heeft de volmaakte liefde toch al in zichzelf. In de hemel zingen de engelen hem toe. Heilig, Heilig, Heilig en er is geen sprankje ellende, verdriet of pijn om hem heen. Niets is mooier als “zijn in de aanwezigheid van de Almachtige”. Waarom zou hij die volmaakte goddelijkheid afleggen om mens te worden?
  Om ons te verlossen, om ons te bevrijden, om het weer mogelijk te maken dat wij bij de Vader kunnen zijn! Om mij te verlossen, om mij te bevrijden, omdat ik nu zijn kind mag zijn. Heb ik dit verdiend? Nee volstrekt niet. Maar Jezus heeft zijn liefde aan mij bekend gemaakt.

  Kijk een wat het Jezus gekost heeft. Hij heeft ons gekocht met zijn eigen bloed en nog steeds krijgt God overal de schuld van… Maar God komt met zijn liefde naar ons toe. Wij kunnen niet veranderen uit onszelf en daarom grijpt God zelf in. Zijn Geest verbindt zich met onze Geest! En onze pijn is Zijn pijn. Christenen mogen weten dat zij doorleven! Het leven is niet gestopt van de christenen die vermoord zijn. Zij leven! Zij Leven bij Jezus! Laten we dat voor ogen houden. Zij leven door en zijn nu in Gods aanwezigheid. Mooier kunnen zij het niet krijgen. Jezus regeert! Wij staan op overwinningsgrond.

  Overigens begrijp ik heel goed dat als ikzelf in deze situatie zou zitten ik ook bang zou zijn en ik ben ook dankbaar dat wij in vrijheid mogen leven en dat ik dit schrijf vanuit ene veilige huiskamer. Maar toch! Gods Heilige Geest kan onze broers en zussen hiervoor de kracht geven. Kracht om zich geen angst aan te laten jagen. Kracht om door te gaan. Zij zijn onderdeel van hetzelfde lichaam waar wij deel van uitmaken en waarvan Jezus het hoofd is en daarom is hun pijn onze pijn! Wij mogen dit voor hen bidden! Wij MOETEN hun angst, verdriet en pijn voor Jezus troon neerleggen. En we mogen er op vertrouwen dat Hij ons gebed verhoord.

  Daarentegen zijn degenen die het lichaam van Satan vertegenwoordigen op aarde in een totaal andere positie. Zij kennen God (nog) niet. Zij hebben Zijn liefde nog niet mogen ervaren. Zij laten zich gebruiken door Satan en zijn mensen. Hoe ziet hun toekomst eruit?

  Gods liefde is zo groot, zo onvoorstelbaar en onbegrijpelijk voor ons mensen dat Hij ook op alle misdadigers betrokken is. Zijn liefde is ook voor hen. God heeft ook hun haren geteld en ook zij zijn schepselen van de almachtige! Onvoorstelbaar voor ons maar zo is God. Zijn liefde is oneindig groot! Jezus sluit NIEMAND uit maar bij Jezus is iedereen welkom. Zie hier ook het grote verschil met het andere geloven. Koninkrijk van God is open voor iedereen. Hoe ziet de toekomst van de vervolgers er uit?
  We moeten dan wel zelf de deur aan de binnenkant opendoen. Het gaat niet (altijd) vanzelf.

  Laten we daarom ook en vooral voor hen bidden! Dat zij op welke manier God mogen leren kennen en berouw tonen over wat ze nu aan het doen zijn. Onvoorstelbaar? Onwezenlijk? Onbegrijpelijk? Nee! God kan het. Laten we op hem blijven vertrouwen. Geduldig! Wij blijven met veel vragen zitten maar we mogen zeker weten dat Jezus heeft getriomfeerd. Satan heeft niet het laatste woord. Jezus is de alfa en de omega. Het begin en het einde.

  Openbaring 22:
  1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

  7 Ik kom spoedig,…
  12 Ik kom spoedig,…
  20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
  Amen. Kom, Heer Jezus!
  21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

  Laten we aanhoudend bidden voor alle mensen op de wereld of ze nu christen zijn of niet.
  Jezus toon u liefde, toon uw macht. Laat wonderen gebeuren waardoor mensen U leren kennen. Het gaat niet om ons maar om u Heer. U moet groot gemaakt worden. U bent Vrede. U hebt het onmogelijke al gedaan door uzelf te geven. Wij zijn de schat in de akker. Wij zijn de Parel. De akker is de wereld. De duivel zegt die is van mij maar u koopt hem terug. (Luc 14). Wees onze broers en zussen nabij Heer. Sterk hen. Geef vertrouwen. Geef moed om door te gaan. Geef dat ze hun angsten mogen overwinnen en dat ze verder kunnen kijken dan het angstaanjagende geweld om hen heen. Amen

  9 augustus 2014
  • Jannieka

   Schaar me achter je commentaar op het schrijven van Marie.
   Ik lees haar stuk met stijgende verbazing en boosheid daarover maakt plaats voor mededogen.Als ik de Liefde niet had…

   10 augustus 2014
   • Mariet

    Mee eens,Jannieka

    11 augustus 2014
 • Jienette Barsouma

  Ik ben een Syrische christen, Ik dank jullie allen voor jullie medeleven met de christenen in het Midden-Oosten. Helaas kan ik dat van vele andere mensen niet zeggen!
  Wij geloven nog altijd dat god met ons is. Gisteren nog heeft een Maria beeld met ons gehuild in Inkawa (een stad in Irak). Dat is toch een wonder! Ook Maria leeft met de christenen daar. Iedereen moet blijven geloven dat God bestaat en dat hij altijd met ons is. God is God en wij zijn maar mensen!

  9 augustus 2014
 • mooi stuk!

  9 augustus 2014
 • Gerard de Groot

  We mogen ons vasthouden aan de woorden van Jezus ook al begrijpen wij het niet altijd.
  Ze hebben Mij gehaat zij zullen ook u haten. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Meester. In de wereld zult gij verdrukking hebben maar hebt goede moed
  IK HEB DE WERELD OVERWONNEN!!!!!!

  9 augustus 2014
 • Joannieke

  Mooi omschreven! Tip: Het boek ‘Thuiskomst’ van Randy Alcorn is echt een aanrader. Gaat over Christenvervolging in China, maar vergelijkbaar met dit. Het heeft mij geholpen om zicht te krijgen op christenvervolging. Maar ook dat God het niet door de vingers ziet. Eenmaal zullen ze terecht staan!

  9 augustus 2014
 • Een verhaal : Een een Joodse rabbi ging met zijn leerlingen een berg op om onderwijs aan hen te geven. Toen zij op de berg waren zagen ze dat het dorp waar ze uit waren vertrokken Werdt overvallen door een bende zij konden niets doen, toen zei de rabbi ik wou dat ik God was, ja dan zou u er wat aan doen. Nee zei de rabbi maar dan wist ik waarom. Het loopt God niet uit de hand maar alles werkt mede ten goede. Als ik de bijbel lees dan moet dit alles geschieden en nog is het einde niet zegt Gods woord.

  9 augustus 2014
 • De wereld staat in brand, ook mijn hart huilt, maar we mogen bemoedigd worden vanuit de bijbel. Houd vol!
  1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

  5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’

  9 augustus 2014
 • Pearle

  God is Geest en een Geest heeft een lichaam nodig om op aarde te kunnen bewegen en handelen. Hij kan Zelf niets doen op aarde zonder Zijn kinderen – Het lichaam van Christus. Hij heeft de aarde aan de mensenkinderen gegeven. Een ieder die naar Zijn Woorden luistert en deze doet geeft Hem een gezicht, een lichaam, handen en voeten op aarde. Hij kan hier niet zijn zonder ons en wij kunnen hier niet zijn zonder Hem. Samen-Werking.

  9 augustus 2014
 • Michael

  vergeet Paulus niet die ook christenen vermoorden hij volgde ze zelfs tot Syrie, en later zich bekeerde.

  9 augustus 2014
 • Jannieka Scheinhardt ter Borg

  Nooit voelde ik zo de pijn van alles wat erop gericht is het geloof in Jezus Christus kapot te maken.Je hebt het beter verwoord dan ik kan,dank daarvoor.
  Ik krijg elke dag steeds weer in m’n gedachten: wees sterk en moedig,Jozua 1,
  Het wordt een aantal keer herhaald.Sterk en moedig in Hem en door Hem.
  Zo makkelijk wordt je hart bezwaard,dat kan ook niet anders,maar toch..wees sterk…
  Hartelijke groet,Gods zegen

  9 augustus 2014
 • H. Folkertsma

  Ik bid al jaren of God de mensen die zulke vreselijke dingen doen zoals het moorden, niet wil omkeren naar Zijn aangezicht, dat toch vol liefde is naar de mensen. Ook ik heb kleinkinderen en vele achterkleinkinderen en bid tot God of Hij ze in deze soms
  zo wrede wereld vast wil houden. Ik kan hen niet beschermen maar wel veel voor hen bidden! Maar de wereld en de mensheid
  baren mij zorgen! H.F.

  9 augustus 2014
 • Jeroen Nagtegaal

  Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen.

  9 augustus 2014
 • Rob

  Als je de verschrikkelijke beelden op bijtijds ziet, hoe kinderen geweren tegen het hoofd gehouden worden, hoe ze zien dat andere kinderen onthoofd worden, hun moeders verkracht. Het schreeuwen van angst en pijn. Het gaat me door merg en been. Ik zie daar geen aanwezigheid van God. Bedenk dat het je eigen kind zou zijn. Ik zou hier geen troosten woorden over een liefdevolle God kunnen spreken omdat ik Zijn bescherming niet zie. Ik vind het fijn voor mensen die dat wel zien en er wel een positieve draai aan kunnen geven maar vraag me echt af of dat nog wel reëel is. Ieder mag denken wat hij wil. Ik wil eerlijk zijn, ik begrijp het niet, ben boos huil om deze arme mensen.. Ik hoop dat er heel snel ingegrepen wordt. Ver.Staten hebben gelukkig een begin gemaakt.

  9 augustus 2014
  • Ik zie in de afgrijselijke misdaden ook niet de aanwezigheid van God. En op wat voor manier dan ook hun leed en het grote onrecht relativeren of daar een positieve draai aan geven is niet mijn bedoeling. Ik heb iets willen delen van mijn eigen worsteling en de hoop waarin ik vast wil houden in een wereld waarin zoveel vreselijks gebeurd. Ook ik begrijp het niet en ben verdrietig en boos.

   9 augustus 2014
 • Wilma Ketelaar

  “Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen.”
  de beste bemoediging..wij kunnen niets anders dan onze handen vouwen en bidden.

  9 augustus 2014
 • Kyra

  Dit is precies wat satan wil, dat wij ons afvragen of God er wel is, en waarom Hij dit toelaat. Dat wij gaan twijfelen aan ons geloof. Wat er gebeurd is echt vreselijk, de media zorgt ervoor dat we alles goed en duidelijk te zien krijgen. Het zorgt voor veel woede,verdriet en vragen. Mensen keren God de rug toe en geven Hem de schuld.. satan raast door en lacht, hij zorgt voor oorlog ,pijn en ellende en God krijgt de schuld.

  9 augustus 2014
 • Het gaat hier bij Isis niet alleen om christenen, ook anders gelovigen ondergaan hetzelfde lot. Bid ook voor hen, zij zijn kinderen van dezelfde Vader. God heeft hen allen even lief!

  10 augustus 2014
 • God heeft een eeuwig durend verbond met Israël gesloten. En Hij zal het plan wat Hij heeft ook uitvoeren. Zoals Hij ook het hart van de farao verharde voor dat Israël Egypte kon verlaten zo verhard Hij m.i. ook de harten van machthebbers/ VN /media/ etc. om tot Zijn doel te komen. Yeshua komt eraan. De wereld zal steeds donkerder worden zodat de wereld Het Licht kan zien, want in het licht zien we Het Licht niet. Het is tijd om ons als Bruid klaar te gaan maken. Baruch HaBa BaShem Adonai. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

  10 augustus 2014
 • Onze Dominee preekte vandaag zo mooi over deze kwesties. Hij gebruikte een psalm van Asaf psalm 74, het lijkt gewoon hierop te slaan. Daarna gebruikte hij de tekst uit openbaring 6 vs 9 tm 11. Geen antwoorden op al onze vragen, wel bemoediging en een nieuwe kijk voor mij. De preek is terug te luisteren : ngkkampen preek van 10 Aug 9.30.

  10 augustus 2014
 • Onze dominee preekte vandaag over dit onderwerp, het heeft me bemoedigd en een nieuwe kijk gegeven ( geen antwoorden ). Hij gebruikte een psalm van Asaf psalm 74. En daarbij Openbaring 6 vs 9 tot en met 11. Heel bijzonder hoe het lijkt hierover te gaan. De preek is terug te luisteren op Ngkkampen.nl bij kerkdienst gemist. 10 augustus 9.30 uur. Ds Venderbos. Houdt moed allen en prijs Zijn naam onder alle omstandigheden .

  10 augustus 2014
 • Annemarie Ezinga

  Bedankt Martin voor het tonen van je worsteling! Je hebt woorden gegeven aan wat velen van ons voelen. In deze herkenning komt er ruimte voor tranen, tranen van verdriet, boosheid en verwarring, komt er weer ruimte voor gebed. De enige troost is dat de Heere niet liegt en Zijn belofte zal houden ook in deze mensenlevens, hoe onzichtbaar ook voor ons!
  Gods zegen toegewenst!

  10 augustus 2014
 • Marie

  Gert-Jan,

  Alleen God is liefde, zolang wij mensen niet wederom geboren zijn, praten wij over liefde, enkel met onze mond, maar wij moeten God leren kennen, zodat wij mensen weten wat ware liefde is.
  Dit is de rechte taal naar Gods Heilig Woord.
  Want, wij zijn van nature Godhaters Romeinen 1:30 en wij moeten wederom geboren worden, zodat wij Hem oprecht lief kunnen hebben, en oprecht onze naasten lief kunnen hebben.
  Je hebt er dus geen verstand van, want je praat enkel met de mond over liefde, wat zovelen doen, maar zij zullen God nooit ontmoeten, want zij eerden Hem met de lippen.

  Ik schrik van zoveel onkunde.
  En het ontkennen van de Bijbelse gronden, die wel worden aangegeven in de Dordtse
  Leerregels.

  God is liefde, en wij hebben Hem niet in erkentenis willen houden Romeinen 1:28, daarom is nu ons hart verduisterd Romeinen 1:21 en zijn wij van nature geneigd Gods Waarheid te veranderen in een leugen en willen hierom nog geëerd worden ook Romeinen 1:25.

  Maar nee, Gods geheiligden hebben de Dordtse Leerregels opgesteld, enkel te ere van God en Zijn Waarheid.
  En degenen die hier Zijn Waarheid veranderen, zijn vervloekt!

  10 augustus 2014
  • Gertjan

   Beste Marie

   Ik blijf voor u bidden. Ik ben dankbaar dat Jezus mijn echte rechter. Hij kent mijn hart echt en kent ook mijn naam. Nogmaals Gods zegen. Dat hij u een nieuw hart mag geven. Ez 36:26

   Martin. Jij bent een man Gods! Hoop nog veel van je te mogen leren. Amen!

   10 augustus 2014
   • Mariet

    Mee eens GerJan,fijn ook die bemoedigende woorden naar Martin!

    11 augustus 2014
  • Jacob

   Beste zuster Marie.

   Mijn hart doet zeer van wat U schrijft,Dortse leerregels ?
   Geheiligden? Wederom geboren?
   Volgens mij vergeet u Gods woord dat alleen doet ertoe.
   En Wie Gods woord verdraait wordt verdoemd?
   Weet u wel wat u schrijft?
   Dat het dan ook voor u zelf geld.
   Doe al die formulieren maar weg.
   Waarom zult u vragen.?
   OMDAT HET MENSEN WERK IS.
   Alleen De schrift Gods woord dat doet er toe.
   En dat is Wederom geboren worden bekeren omdraaien betekend dat,kiezen voor Jezus Chistus en alleen zijn woord.
   En dan word u behouden.
   Vriendelijke broederlijke groet van een broeder uit Israel.

   11 augustus 2014
  • henk

   oordeel niet opdat je niet geoordeeld zult worden.

   Jezus is voor ons aan het kruis gegaan en voor ons opgestaan om de kloof tussen ons en God te dichten. als we met die wetenschap reageren naar elkaar, zal er een goed discussie plaats vinden. maar reageren en denken dat je iemand kan oordelen maakt een hele boel stuk. terwijl we elkaar als christenen heel hard nodig hebben en gaan hebben.

   11 augustus 2014
   • henk

    er had beste marie boeven moeten staan

    11 augustus 2014
  • Claudia

   Alleen Gods Woord is belangrijk, niet de Dordtse Leerregels….

   1 Johannes 2,5,6

   In wie zich aan Gods Woord houdt, is Zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.

   11 augustus 2014
 • Charity

  Een heerlijk eerlijke post, mooi! Dankjewel voor het delen en dat je ons dit laat lezen. Het mooie van Jezus is dat hij zo oprecht is. Hij is het woord zelf. Hij zei wat en het was er. Hij sprak genezing en er was genezing. Hij sprak liefde en men was geliefd. Wat een liefde heeft Jezus voor ons. Een leuke aanvulling misschien…
  Saulus werd Paulus van vervolger naar volgeling van Jezus.
  Wat een genade! En overwinnende liefde!

  Het beste

  10 augustus 2014
 • jetty

  Het is voor ons mensen niet te begrijpen wat er gebeurt in de wereld. Niet alleen de christenen, gaat ook om yezidi’s en gematigde moslims. Onschuldige mensenlevens worden verwoest, ontwricht, vermoord. Blijven bidden!

  Marie, ik schrik van jouw manier van praten, vooral de toon die er door heen klinkt , ook naar Martin toe, hij is wel een dienaar van God. Blijf respectvol. Niemand is beter dan een ander. Als het je zo irriteert is het beter om artikels op deze blog niet te lezen en te irriteren.Laten we ook voor elkaar bidden ipv onderlinge strijd aan te gaan.

  God Bless everyone!

  10 augustus 2014
 • Anouk Maatman

  Ik snap er niks meer van! God heeft ons geschapen en wil dat wij de wereld verzorgen met z`n alle. En als je nu ziet, God zou dit niet willen. Kunnen Mensen elkaar niet respecteren? ik ken het gevoel dat je niet zeker weet of God er echt is. En natuurlijk geloof ik hem maar heb een moeilijke tijd achter de rug en in die tijd vraag je dat veel af of hij er is voor je. Nu probeer ik het geloof op te pakken en weer bij Gods armen te komen. Geloven is best lastig als je 13 bent en zeker als je vriendin een ander geloof heeft en moeilijk kan praten met je ouders. kent iemand een mooi boek over geloof die niet al te moeilijk is?
  maar deze quote heeft mij wel geholpen:
  View the beautiful things of lofe and dont`t give up!

  10 augustus 2014
  • Anouk Maatman

   life sorry ik was te enthousiast

   10 augustus 2014
  • charity

   “Jesus is” van Judah Smith. is wel engels. zit je in een jeugdgroep vd kerk?

   10 augustus 2014
 • willeke

  Beste Marie,

  Ik hoop dat U de ware liefde van onze God mag leren kennen. Gods zegen.

  10 augustus 2014
 • J Vd Boon

  We kijken nu nog tegen de achterkant van de puzzel maar eens zullen we zien hoe het werkelijk is en tot die tijd komt ,Is het enige wapen gebed o God komt deze mensheid tegemoet Amen

  10 augustus 2014
 • Doortje

  Ja, laten wij bidden ipv elkaar te bestrijden, dat is wat God van ons vraagt. Bid voor de vervolgden (Handelingen 12, Hebreeen 13:3), en ook voor wie u vervolgt (Matt 5:44) dat zij net zoals Saulus tot inkeer komen. Dit vind ik best wel moeilijk want ik ben innerlijk vreselijk kwaad op wat zij doen.

  10 augustus 2014
 • Anouk Maatman

  charity

  ja ik zit ook bij Basis catehese en heb waarschijnlijk gesprek met een Godsdienstleraar van school (Emelwerda College)

  10 augustus 2014
 • Arjan

  Spreken is zilver. Zwijgen is goud. Dat moet ik mezelf steeds weer laten zeggen. Laten we in alles wat gebeurt proberen te luisteren naar de stem van God.
  Ik las in deze vakantie over het omgaan met de waarom vraag. “Laten we oppassen om niet al te snel antwoorden te gaan geven. Als je leeft in relatie met de God die voor relaties gaat, leg dan al je vragen bij Hem neer”. Hij is de enige die rust kan geven. Hij overstijgt ons beperkte denken rn doen. Want Hij is God en wij moeten niet proberen op Zijn stoel te gaan zitten. Alleen Hij weet juist te oordelen. Want ondanks alles wat er gebeurt, bouwt Hij Zijn Koningkrijk. Wat voor ons een wirwar is aan draden is voor Hem een prachtig borduurwerk. Het beeld van het dal vol dorre doodsbeenderen in Ez 37 biedt perspectief. Het dal is geen afgrond maar een vallei van Gods heerlijkheid!
  Heer u kent mij. U doorgrondt onze gedachten. Bewaar mij en ons christenen voor ver-oordelen.
  Zet een wacht op onze lippen. Doe ons leven van en uit Uw genade. Laat ons geloven Loven. Want U bent het waard om te invangen. lof, eer en aanbidding. Nu en voor eeuwig!

  10 augustus 2014
 • Alberdine

  Beste Martin,

  Dank voor je column! Ik denk dat je de gevoelens van vele mensen verwoord hebt. Vanochtend een preek gehad waar de dominee verwees naar Psalm 2, waar ook die gevoelens naar voren komen. “Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en Zijn gezalfde. …. Maar die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten.” Welzalig allen die tot Hem zijn toevlucht nemen.
  Zegen op je werk!

  10 augustus 2014
 • sirono

  (het kan zijn dat deze reactie nu dubbel is, maar het lijkt alsof het plaatsen fout gaat.)

  Dag Marie,

  Het kan misschien zo zijn dat vragen “waarom” een teken van een stuk kleingeloof is. maar het zeker geen teken van ongeloof. bijvoorbeeld de psalmist doet dit met regelmaat (psalm 10:1, 22:2 (door jezus zelf geciteerd aan het kruis), 43:2, 44:24 en zo nog een heel aantal keer) de vraag waarom is duidelijk niet verkeerd. en zelfs logisch. God heeft ons mensen een wil en een verstand gegeven, hoe bedoezeld ook door de zondeval zijn we nog steeds in staat om bepaalde dingen als goed of slecht te zien. En juist het geloof in de almachtige, en tegelijk liefdevolle God maakt dit soort situaties moeilijk. immers God is in staat om met 1 woord een einde te maken aan het geweld en de elende, toch doet Hij dit niet, en dat geeft ons een probleem. want in menselijke ogen is almacht en liefde op dez emanier niet te combineren. hierin moeten wij onze beperking erkennen. Dit wil echter niet zeggen dat we de vraag nooit mogen stellen. God laat zich in zijn woord kennen als onze liefdevolle vader, en een vader is niet bang voor vragen van zijn kinderen. hij wordt er ook niet boos om. zolang we onze plek maar kennen, zie bijvoorbeeld Job, God werdt niet boos omdat Job de vragen stelde, maar omdat Job te hooghartig sprak (wat hem overigens snel vergeven werdt).

  Als wij in de bijbel zoveel voorbeelden vinden van mensen die aan God mogen vragen “waarom”. Wie ben jij dan om iemand te veroordelen dat hij deze vraagt steld over de situatie in Irak?

  misschien goed om Romeinen 14 nog eens te lezen: “1 Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. 2 De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. 3 Wie alles eet mag niet neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet, want God heeft hem aanvaard. 4 [b]Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander?[/b] Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen. ”

  10 augustus 2014
 • Jannie

  ook ik dacht “ja, waarom doet hij niets’! de duivel zie je overal en God zie je niet. Maar jee wat heb ik een hekel aan die mensen die denken dat ze het zo goed weten hoe God werkt of is. ook Marie leest de bijbel misschien niet goed en denkt dat alleen haar geloof het beste is.. daar begint het al mee… betweters onder de christenen. Laten we elkaar in onze waarde laten met ons geloof. ik lees ook niet veel in de bijbel maar ik weet wel dat je je naaste lief moet hebben wat voor geloof je ook hebt en welke vijand je ook bent. en daar gaat het hele geloof over.Het gaat er niet over wat je gelooft.. we geloven allemaal in een GOD en deze God vertelt dat je je naaste moet lief hebben. en om dan iemand te beoordelen over wat hij wel of niet goed gelooft daar mogen we dus niet over oordelen. Het gaat erom dat je je medemens helpt! Ik maak genoeg dingen mee met christenen die naar mijn mening de bijbel niet erg goed begrijpen en hun eigen mensen een minderwaardigheidscomplex aanpraten.. dat is ook niet goed. Dan kom ik op het verhaal hier.. is het niet zo dat als je even moeilijk zit je toch ook zelf je best moet doen om er weer uit te kruipen? of wachten we tot God voor jou het allemaal doet. nee we moeten zelf ook vechten. je kunt bidden tot je een ons weegt, maar je moet zelf ook in actie komen. en uit alle verhalen en reacties komt iets naar voren “och zolang je bid kom je in de hemel en dan zijn al je zorgen voorbij” dus laat jezelf maar afschieten want er wacht je iets moois en dan zijn je zorgen voorbij!
  lijkt me niet de manier. We moeten bidden, maar we moeten ook iets doen. Zal God ook niet vragen bij de hemelpoort; ZO.. en wat heb jij gedaan om de medemens te helpen”? uuuhhhmm. nou..gewacht tot er een fikse oorlog kwam en toen gekeken op de tv hoe andere mensen vermoord werden…ik heb heeeeeel hard gebeden.. zodat ik nu bij U ben. verder heb ik niets gedaan!
  Zolang we dit allemaal laten gebeuren en we geen actie ondernemen zullen oorlogen er altijd zijn hoe hard we ook bidden. en er voor weglopen en onze ogen ervoor sluiten is naar mijn idee niet de manier. Ook ik denk wel eens waarom doet hij niets? kom op zeg.. is het niet genoeg al dat leed? Maar wie weet wacht hij op ons! op ons gelovigen om hier iets aan te doen! Vrede brengen met de liefde die we gekregen hebben van God. Heb uw naaste lief! en doe er iets mee!

  11 augustus 2014
 • Mariet

  Ha Martin,wat een reacties zeg…vooral uit rechtse hoek….kijk en die discussies zijn eindeloos en lossen niets op….dat bedoelde ik dus laatst,zoveel in die wereld verkeerd,daar keer ik me dus van af!
  Dank voor je fijne woorden,je bent inderdaad een man Gods!
  Dat delen,die worsteling met al jouw,mijn verdriet voor de mensen in Irak,Oekraïne ,is bemoedigend voor andere mensen,om je dan geborgen te weten bij God! Liefdevol zijn voor je eigen omgeving,dat doorgeven en voorleven aan je eigen kinderen,is wat we kunnen doen,dat nemen onze kinderen weer over,we hebben geen directe invloed op de wereldse leiders.Dat de geschiedenis zich blijft herhalen, is duidelijk en heel verschrikkelijk om zelf te moeten meemaken,met onze communicatiemiddelen kunnen we niet meer wegkomen met ‘ik heb het niet geweten’…Zo barbaars zijn tegen onschuldige mensen is niet te begrijpen, gebeurt ook in Afghanistan ,Soedan,Irak…..noem maar op.
  Laat God wereldleiders wijsheid geven,zowel Obama als Poetin,Israël en Hamas,Timmermans,ach ja wie niet…
  Wetende dat er eens een niet gebroken Leven aan zal breken voor alle mensen…
  Hartegroet van Mariet

  11 augustus 2014
 • Claudia

  Jammer dat er discussies over kennis van de Bijbel teveel aanwezig zijn. Niet belangrijk. Er worden vrouwen verkracht, kinderen onthoofd….waarom het nu plaatsvindt en waarom God het toelaat weet geen mens. Simpelweg omdat wij niet het totaal plaatje kunnen zien. Daar zijn we mensen voor. Ik weet wel dat we het aan God over moeten laten. Ik zou willen dat ik het zelf kon stoppen, maar dat kan ik niet. Er zijn nu eenmaal radicale groeperingen in deze wereld en die zullen er altijd zijn. Dit soort dingen zullen altijd gebeuren, iedere generatie opnieuw en denk niet dat het niet gaande is als het niet het nieuws haalt. En reken maar dat God Zijn hart breekt……..er valt nog geen mus dood uit een boom zonder dat Hij dit ziet. En vergeet niet, het is niet God die er een potje van maakt. Het is de mensheid zelf. En een deel van de mensheid is goed doorgedraaid…..

  11 augustus 2014

Sorry, the comment form is closed at this time.

You don't have permission to register