Jezus nooit gezien… of toch wel?

Jezus nooit gezien… Ook niet na 700 keer zingen
Hoe vaak ik het lied ‘Jezus nooit gezien’ heb gezongen zou ik je niet kunnen zeggen. Honderden keren, dat zeker. Gisteren nog sprak ik een vrouw die me vertelde dat ze zoveel kracht uit dat lied had gehaald tijdens een heftige periode in haar leven. Ze had borstkanker en haar leven
stond ineens op z’n kop. Onzekerheid, boosheid en verlammende angst liggen op de loer, klaar om het roer over te nemen. Het liedje had haar hart ‘zacht gemaakt’ vertelde ze. En het hielp haar om tot Jezus te gaan en te vertrouwen. Ik werd er stil van. En besefte me dat ik Jezus wel degelijk zie. In de mensen die Hij aanraakt en levens die veranderen door geloof in Hem

50 redenen waarom God mij niet kan gebruiken
Ook sprak ik wat andere mensen die me kwamen bedanken voor een lied. Of een toespraak. Of een artikel dat ze hadden gelezen. Het had geholpen in hun zoektocht naar God. Wat werd ik er blij van. Ook toen ik wat mensen sprak die vragen kwamen stellen over God zoeken en geloven dacht ik bij mezelf: “Wat een voorrecht en eer om dit werk te mogen doen”. Ik weet maar al toe goed dat ik maar een gewoon mensje ben. Zeker niet heiliger of ‘dichter bij God’ dan wie dan ook. Als je me niet gelooft moet je mijn vrouw maar vragen. 😉 Ik kan zeker 50 redenen op een rij zetten waarom God mij niet zou kunnen gebruiken. Ik ben me zo bewust van mijn tekortkomingen. En vaak baal ik er wel van. Ik schreef er vele liedjes over als ‘in de troonzaal’. 

Maar toch
Toch ben ik ervan overtuigd dat God onvolmaakte mensen zoals jij en ik wil gebruiken om anderen te bereiken met Zijn liefde. Hij weet hoe zwak en beperkt we zijn. Hij heeft ons geschapen en is Zich heel bewust van onze menselijkheid. Toch zegt Hij, en niet alleen tegen sprekers en zangers en dominees, “Ga maar op weg en maak alle mensen tot mijn leerlingen”.

Dat kan je doen. Door zelf een leerling van Hem te zijn (en blijven!) en met anderen eerlijk te delen wat je ontdekt hebt. Geen druk. Geen zware taak. Een voorrecht.

Luister en wees bemoedigd!
Gisteravond heb ik een uitzending van Brandbrief hierover gemaakt. Je kunt het programma hier beluisteren. Ik hoop dat het je zal aanmoedigen om te geloven. Dat ook jij een instrument bent. Ja, nu al bent. Al is het haast te mooi om te geloven misschien. God zelf heeft jou aangewezen om voor Hem te gaan. En wat is het geweldig om dan soms een glimp op te vangen van het effect. Als iemand je komt bedanken en je zegt dat God iets door jouw leven heeft gedaan. Kan jij je iets mooiers voorstellen? Ik hoor graag van je!

Categories