Liefde wint…! Eh…

Liefde is een keuze wordt wel eens gezegd… Dat kan zo zijn… En in de liefde gaat het allemaal niet vanzelf goed, wel vanzelf fout. Ook waar… Liefde is een werkwoord. Ook een veelgehoorde uitspraak. Daar kunnen we iets mee (doen). Het vage ‘ongrijpbare’ begrip liefde wordt praktisch. Want we kunnen het allemaal. Liefhebben. Door iets te doen… Voor iemand. Maar is dat wel te doen?!

Onmogelijk, Frustrerend en Ongeloofwaardig?
Liefhebben. Als je iemand niet aardig vindt. Als iemand niet aardig doet  Als iemand niet aardig is. Jezus zegt zelfs dat we God en onze naasten ‘moeten’ liefhebben als we Hem willen volgen. Het wordt helemaal bijzonder als Hij erbij zegt dat deze opdracht ook geldt voor onze vijanden. Voor hen ‘moeten’ we ook bidden en ook hen liefhebben. Tjonge…

Wat is er immers bijzonder aan houden van leuke, lieve en aardige mensen en voor hen te bidden. Dat kan iedereen. Nee, wij zijn volgens God blijkbaar in staat gemaakt om lief te hebben. Zelfs die mensen die het niet ‘verdienen’. Die het ons niet teruggeven. Integendeel.

Johannes, hij wordt ook wel de ‘liefdesapostel’ genoemd, zegt zelfs dat het onmogelijk is om God lief te hebben die we nooit hebben gezien als we tegelijkertijd onze broer of zus haten. Dus da’s redelijk helder. Liefde doen. De liefde geven. De liefde uiten. Een opdracht voor iedere gelovige leerling van Jezus. Dat is een actief zoeken naar gehoorzaam DOEN wat Jezus deed en ons opdraagt. Een werkwoord dus inderdaad. Maar het zou een vreselijk frustrerende en onmogelijk opdracht zijn voor mensen als God ons niet zelf tegemoet komt in de praktische uitvoering ervan.

Liefde is niet alleen een werkwoord voor ons!  Het is ook een werkwoord voor de Geest in ons. Die onze woorden en daden geloof-waardig maakt. Onze liefde voelbaar maakt en effectief gebruikt.

Het goede doen met een foute instelling is geen liefde!
De liefde niet alleen een daad.  Je kunt van alles doen, ook goede dingen met een foute intentie. Een koud hart. Of erger, om jezelf te verheffen boven een ander. Daarover spreekt de apostel Paulus in 1 Kor 13.
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
Stuk voor stuk prachtige liefdevolle acties die Paulus noemt toch? Geweldige woorden spreken. Geloof doorgeven op een ongekende wijze, wonderen doen, extreem vrijgevig zijn, overal komen opdagen en mensen helpen.

Zonder liefde is het niets zegt hij. Leeg. In veel gevallen zelfs lelijk en bereiken we het tegenovergestelde effect. Mensen voelen haarfijn aan wat ‘echt’ of ‘gespeeld’ is in onze woorden, daden en omgang met elkaar. Laat staan God, hij is allergisch voor onechte vertoningen met een geestelijk sausje.

‘Ik wil het alleen  met Liefde doen’ zei de oudere man
Een paar jaar geleden sprak ik een oudere man in onze kerk. Hij was al tientallen jaren getrouwd en elke zondag zaten hij en zijn vrouw vooraan. De laatste jaren had zijn vrouw intensieve verzorging nodig en het grootste deel hiervan deed hij zelf. Inmiddels zijn ze beiden overleden. Eerst zij, daarna hij. Ik vroeg hem hoe dat was, om nu samen in die fase beland te zijn.

Hij keek me aan en kreeg tranen in zijn ogen. Hij zei: “Moeilijk. Ik wil het zo graag met liefde doen. Uit liefde voor haar. Met liefde van God. Soms zijn er momenten dat ik dingen alleen uit plicht of taakbesef doe. Dat ik voel dat ik met tegenzin de verzorgende taken doe. Ik vind dat zo erg.

Want dit is mijn vrouw en ik wil ook nu van haar houden en er voor haar zijn. Dat heb ik haar belooft en daar bid ik voor”. Toen was het mijn beurt om ontroerd te raken… Ik vind zulke trouw en toewijding geweldig en een voorbeeld voor mezelf. In het klein herken ik wel wat de oude man zei. Ik heb geen vrouw die intensieve verzorging nodig heeft maar natuurlijk wel twee jonge kinderen die best veel van mijn tijd en aandacht vragen. Ik heb minder ‘vrije tijd’ voor mezelf en soms is dat wel eens lastig. Zeker een paar jaar geleden toen Feline nog een baby was. Dan had ik bedacht een filmpje te gaan kijken of iets anders voor mezelf te doen en dan begon mijn lieve dochter te huilen van de krampjes bijvoorbeeld. Of er moest iets gebeuren in huis of…

Ik schatte dan in dat het nog wel even zou gaan duren en zag mijn plannetjes in rook opgaan. Daar kan ik veel minder goed tegen dan Susanne. Ik merk dat ik van nature best wel egoïstisch ben en dat zowel het huwelijk als ouderschap daar niet erg op zijn ingesteld. Echte liefde heeft alles te maken met opoffering en jezelf geven. Ik ken nog wel een goed Voorbeeld.

Johannes 15:11-14 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.  Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.
Jezus geeft de opdracht en het gaat nog verder dan je in eerste instantie beseft. Want Hij zegt niet alleen ‘besef dat Ik mijn leven heb gegeven voor mijn vrienden, dus ook voor jou’. Hij zegt ‘heb lief net zoals ik, dus wees bereid om jezelf helemaal te geven. In te zetten voor wie je lief hebt. Offers te brengen. Voor de mensen die in toevertrouwde aan jouw zorg en onder je aandacht bracht. Jullie zijn mijn vrienden (en gaan in mijn voetsporen, gehoorzaam) als je doet wat ik zeg.

Dus in principe maakt Jezus de uitdaging van Liefde is een werkwoord nog pittiger. Legt de lat nog hoger! Hij zegt dat christelijke liefde opofferende liefde is. Een liefde die wat kost. Die pijn kan doen. Die wat vraagt. Maar ook wat geeft. Namelijk, de diepe vreugde in je hart van de Herder. Van Gods Geest.

Onmogelijk, onhaalbaar in eigen kracht… Maar…!
Laten we eerlijk zijn. Ik wil dit vaak niet. Ik voel dit vaak niet. Ik heb die liefde van nature niet als drijvende kracht in mij. Ook niet nu ik christen ben geworden. Het is niet automatisch als update geïnstalleerd zodat het nu als vanzelf ‘werkt’. Nee, het is nog steeds een werkwoord. Alleen dan met de frustrerende zekerheid dat ik mezelf bij elke stap zal tegenkomen omdat het menselijkerwijs onmogelijk lijkt. Maar wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij en door God.

2 Kor 5:12-15 We bevelen onszelf niet opnieuw aan, maar geven u de mogelijkheid trots op ons te zijn, zodat u zich kunt verdedigen tegen wie zich op uiterlijke zaken laat voorstaan in plaats van op innerlijke. Zijn we in extase, dan is het voor God; zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 

De liefde als drijvende geestelijke kracht.
Het is wat Paulus had leren kennen en hier beschrijft. Hij had als Saulus zoveel ‘goede dingen’ (in zijn ogen op dat moment) uit eigen kracht gedaan. Zoveel kennis en ervaring opgedaan. Zoveel acties op touw gezet. Hij was een daadkrachtige, geleerde en gerespecteerde geestelijk leider.  Maar toen Hij Jezus leerde kennen (na zijn Opstanding) in een bijzondere bekeringservaring, wist Hij het. Het is allemaal niets vergeleken bij de kracht van God. Wat God kan doen gaat alles te boven. Wat ik met God kan doen gaat mijn voorstellingsvermogen te boven. Wat God door zijn kerk wil doen gaat ons bidden en beseffen te boven! Hij heeft alles als vuilnis achter zich gelaten om zijn handen, hoofd en hart vrij te maken voor wat God hem wilde geven. En door Hem wilde doen. Ik geloof dat dit voor elke bediening in onze kerk. Zéker voor de bediening van leiderschap/herderschap zo belangrijk is. We mogen Zijn handen zijn. Zijn mond. Zijn hart weerspiegelen door… lief te hebben als Hij.

Het is voor mij zo belangrijk dat Paulus niet zegt ‘wat ons drijft is de liefde VOOR Christus’. Nee, Paulus zegt iets anders. Hij zegt. Wat ons drijft in alles wat we voor jullie doen is de Liefde VAN Christus. Die komt door ons heen. Naar buiten! Die liefde zoekt. Die liefde geeft ruimte en is geduldig. Gevend. Hoopvol. Puur. En in staat om alles te veranderen!

LUISTER DIT LIEDJE ‘STA OP IN MIJ’ DAT IK EROVER SCHREEF

1 Johannes 4:16Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.17Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
  • Klazina Rosman

    Beste Martin,
    Ik krijg de laatste tijd een hele hoop mailtjes wachter elkaar van jou,waarvan gisteren zelfs 20. Allemaal in het Engels,heb ze niet geopend omdat ik het niet vertrouwde. Weet niet of je dit nu zelf verstuurd,kan ik eigenlijk niet geloven of een ander. Wist ook niet hoe ik dit anders kon doorgeven dan maar even zo.
    Vriendelijke groet, Klazina

    1 juni 2018

Geef een reactie

You don't have permission to register