Mag God ons verrassen en veranderen?

Soms kan het op zich gezonde verlangen naar structuren en rust doorslaan naar angst voor verandering en verrassing. Uiteindelijk zelfs angst voor God. En daar wil ik het vandaag over hebben.
Bijbelblog nr. 10 – Verrast door God (een niet te voorspellen Jezus)
(zie meer BijbelBlogs en een introductiefilmpje hier)

Verandering en onverwachte wendingen zijn voor veel mensen niet prettig. Van de meeste dagelijkse dingen maken mensen een vast ritueel. We houden van duidelijkheid, overzichtelijkheid. Dat geeft ons rust en tevredenheid. Tradities, rituelen en regels zijn heerlijk om niet elke dag opnieuw over dezelfde dingen na te hoeven denken.

Ochtendritueel…
Denk bijvoorbeeld aan hoe jij ’s morgens opstaat. Waarschijnlijk doe je de eerste dingen van de dag altijd in een bepaalde vaste volgorde. Dit is nog maar een simpel praktisch voorbeeld. Zo zijn er elke dag tal van dat soort dingen die wij doen op de automatische piloot, vanzelfsprekend, volgens vaste patronen zonder erbij na te denken. Heb jij wel eens meegemaakt dat je ging fietsen naar een bepaalde plek, in gedachten bent verzonken en onderweg ineens dacht: ‘Hey, ben ik hier al?’ Dat we over dat soort dingen als fietsen/ochtendritueel niet teveel nadenken is prima. God heeft onze hersens zo gemaakt dat we veel dingen automatisch kunnen doen. Scheelt een hoop energie he?

Ik vond het wel grappig om te zien dat jongeren ook heel snel geloof en samenkomsten in vaste patronen gieten. Dat zie je ook heel duidelijk in jeugdkerken en jeugddiensten. Voor de oprichting staat het vast: wij willen graag op een nieuwe frisse manier God aanbidden. We willen niet vastzitten in alle tradities enzo.. Wij gaan het totaal anders doen! En na 3 diensten zitten deze clubs net zo vast in hun nieuwe tradities en vormschema’s die tot op de minuut zijn vastgezet en elke maand op dezelfde manier verlopen. Eerst twee blije liedjes, dan een presentator, dan filmpje.. dan.. Dat is trouwens helemaal niet erg. Een beetje orde en regelmaat is heel gezond voor mensen. Maar…

Te ver doorgeslagen…
Soms kan het op zich gezonde verlangen naar structuren en rust doorslaan naar angst voor verandering en verrassing. Uiteindelijk zelfs ANGST VOOR GOD. En daar wil ik het vandaag over hebben. Soms zijn we zo gesteld op onze rust dat we de LEVENDE EN OVERROMPELENDE GOD vervangen met een zelfbedachte ‘huisGod’. Maar God is niet te plannen, niet in de kaderen en niet te voorspellen. Angst voor het onbekende en onoverzichtelijke kan mensen beletten om God te accepteren. Dat is een probleem dat veel mensen ook met Jezus hadden tijdens Zijn aardse leven en nu nog steeds. Angst voor en onwil om te veranderen en ons denken te vernieuwen maakt het ONMOGELIJK om de levende God te dienen. Verandering/transformatie is namelijk zijn handelsmerk.

Verandering
Wie met Jezus Christus een echte ontmoeting had en met Hem omgaat zal nooit meer dezelfde zijn.  Dat was zo in de tijd dat de evangeliën geschreven zijn en dat is nog steeds zo. Een belangrijk kenmerk dat bij Jezus bediening hoort, is ‘vernieuwing’ en  ‘verandering’. Omgaan met Hem is accepteren dat jij Hem nooit kan veranderen en verlangen dat Hij het wel andersom wel doet.

Jezus veranderde water in wijn
Jezus veranderde blinde mensen in ziende mensen
Jezus veranderde een dood meisje in een levend meisje
Jezus veranderde wanhoop in blijdschap
Jezus veranderde de levensloop van bijna alle mensen die Hij tegenkwam: een overspelige vrouw die gestenigd zou worden, een corrupte ambtenaar, een moordenaar naast hem aan het kruis, een aantal vissers werden zijn naaste medewerkers en dat was ook nogal een carrière-switch

Waar Jezus kwam, kwam verandering. Er was beweging. Er gebeurde iets. De manier waarop Jezus sprak over geestelijke dingen was zo nieuw en vol waarheid en autoriteit dat zelfs zijn tegenstanders moesten zeggen:

Johannes 7:45 De dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën gingen terug. Toen hun werd gevraagd: ‘Waarom hebben jullie hem niet meegebracht?’ 46 antwoordden ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’

Markus 1: 21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. 22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.

Markus 1:27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’ 28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea

Markus 11:15 Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, 16 en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg. 17 Hij hield de omstanders voor: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 18 De hogepriesters en de schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht.

De dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën waren onder de indruk van Jezus. Het volk was onder de indruk. Rijk of arm. Hooggeplaatst of maatschappelijk laag op de ladder. Iedereen was verrast. Het woord verbaast of verbijsterd komt trouwens erg vaak voor in reactie op wat Jezus zei of deed. Mensen reageerden altijd extreem op hem. Of extreem boos, verdrietig, bang, uitzinnig van vreugde, tranen van dankbaarheid. Jezus maakt indruk. Jezus, en Zijn boodschap was anders dan wat ze ooit hadden gezien/ervaren! Herken jij dat in ‘jouw’ Jezus?

Veel mensen kleien in gedachten een persoonlijke  Jezus die ze graag in hun leven hebben. Een Jezus die vooral dingen zegt waar zij het helemaal mee eens zijn. Dingen die hen vertrouwd en als muziek in de oren klinken. Soms hebben anderen dit beeld van Jezus neergezet door steeds een bepaalde eigenschap van Hem te benoemen (en de rest haast te negeren). Een paar voorbeelden die ik soms tegenkom.

De KnuffelJezus
Zegt alleen maar IK HOU VAN JE, verder niets. Deze ‘Jezussen’ reppen verder niet over zonde, heiligheid getuigen, vergeven… Is dat dezelfde Jezus waar mensen in de Bijbel van zeiden: ‘deze woorden zijn te hard/moeilijk om naar te luisteren’ en vervolgens wegliepen? Is Hij zo veranderd door de jaren heen?

‘Reisbureau-Jezus’.
Belooft ons gouden bergen. Materiële overvloed. Gezondheid. Je moet het gewoon geloven en dan komt elke zegen jouw kant op. Elk probleem verdwijnt als sneeuw voor de zon met deze Reisbureau-Jezus in je leven. Over lijden, je kruis opnemen, een slaaf is niet meer dan zijn meester en vervolging hoor je deze Jezus vaak niet spreken…

‘Wegenwacht-Jezus’
Deze Jezus is altijd oproepbaar bij pech onderweg. Als we problemen hebben, roepen we deze Jezus op. Hij lost de boel voor ons op en verdwijnt vervolgens snel weer in zijn gele auto aan de horizon. Is dit de Jezus die zei: ‘ik zal je nooit verlaten tot het einde van de wereld’. Is dit de Jezus die continu in ons wil wonen en elke dag betrokken wil zijn bij alles?

‘Donderwolk-Jezus’
Zit op een donkere wolk en houdt onze handel en wandel met strenge blik in de gaten. Bij elke misstap dondert zijn Stem door het luchtruim: ‘ZONDAAR!!’ Hij gooit de veroordeling om onze oren en staat steeds op het punt onze naam uit het boek van het leven te schrappen… Is dit de Jezus tot wie zondaars zich aangetrokken voelden? Is dit de Jezus die zonden vergaf en zelfs wilde sterven aan het kruis uit liefde voor ons?

Zelf bedachte goden zijn afgoden
Al deze ‘Jezussen’ zijn voorbeelden van afgoden. Beelden die wij zelf hebben geschapen en vervolgens op een voetstuk zetten om te aanbidden. Deze Jezussen hebben, hoe verschillend ook, 1 ding met elkaar gemeen; ze verrassen ons niet. Ze doen wat wij van ze verwachten en laten ons nagenoeg nooit verbijsterd en met de mond vol tanden achter… Dat alleen al bewijst dat het afgoden zijn i.p.v. echte Jezus. We aanbidden een vertekend beeld van Hem. Niet Hem zelf. Misschien omdat we het wel best vinden. We nemen dan genoegen met religie. Genoegen met regels. Genoegen met lucht. Of we weten simpelweg niet dat het ook anders kan…

Is er in je leven plaats voor Hem? Wil je Hem onvoorwaardelijk accepteren zoals Hij is. Onvoorwaardelijk gehoorzamen. Mogen Zijn Wegen hoger zijn dan onze wegen? Zijn Gedachten hoger dan onze gedachten?

Bang voor Jezus
De hogepriesters en schriftgeleerden waren bang voor de Persoon Jezus. Ze zagen hoe het volk in de ban was van Hem en hoe anders zijn onderwijs was. Ik geloof dat deze ‘geestelijke’ leiders doodsbang waren voor de revolutie die Jezus bracht. Ze zagen hun prachtig georganiseerde Godsdienst met alle regeltjes in duigen vallen en hun positie steeds minder belangrijk worden. Al die tijd keken de Joden uit naar hun Verlosser, de Messias. Maar nu Hij er was waren ze bang voor Hem. Deze Messias wist helaas niet zo goed hoe Hij zich moest aanpassen en zich ‘geestelijk’ moest gedragen naar behoren.

Uiteindelijk is hun afwijzing van Jezus Christus een afwijzing van God. Het religieuze systeem werd verkozen boven de God voor Wie het allemaal bedacht was en om Wie het hoorde te draaien. De Godsdienst werd God voor hen. En God zelf werd afgewezen en aan het kruis geslagen.

Een systeem volgen lijkt makkelijker dan een persoon leren kennen en Hem volgen.
Jezus is geïnteresseerd in ons hele leven. Hij wil dat wij ons aan HEM geven. Hem vertrouwen en onvoorwaardelijk leren volgen. Alles met HEM bespreken. Hem kronen als HEER van ons leven. Hij heeft OVERAL het ultieme leiderschap over. Onze financiën, relaties, toekomst, tijd, ALLES.

Ik wil jou nogmaals vragen of er in jouw leven plaats is voor Jezus. Hij die altijd mensen verbaasde en overrompelde. Hij die mensenlevens echte zin en richting geeft. Hij die LEEFT! Hij die met ons op weg wil gaan! Durf jij de uitdaging aan? Hij zal je uitdagen namelijk. Dat heeft Hij altijd gedaan. Hij wil jouw leven radicaal vernieuwen. Volg Hem. Niet Het. Lees je Bijbel. Blijf met Hem in gesprek over wat je leest. Betrek Hem bij alles. Probeer in je gebeden en alles wat je dagelijks doet naar Hem te luisteren. Ook eens echt stil te zijn. Te volgen.

Dit artikel is niet bedoeld om je onzeker te maken: ‘ben ik wel een echte christen?!’. Het is bedoeld om je aan het denken te zetten over de mate waarin wij Jezus de ruimte geven om ons dagelijks te veranderen naar Zijn beeld. Dus niet andersom: ‘Hem veranderen naar ons beeld… We volgen Hem en vragen Hem niet om onze denkbeelden te volgen en Zich aan te passen aan ons idee”

Ik ben benieuwd naar jullie reactie.

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • Rianne

  Het vastzitten aan regels en tradities binnen de kerk of binnen het geloof herken ik niet zo bij mezelf, ik geniet juist van de verschillende manieren die er zijn om God te eren en elkaar te ontmoeten. Maar of ik Jezus voldoende de ruimte geef om mij te veranderen, daar twijfel ik inderdaad wel eens aan. Of ik intiem genoeg met Hem ben en Zijn weg volg…daar moet ik het nog maar eens met Hem over hebben!

  29 augustus 2013
 • ja, ik verlang er wel eens naar dat alles wordt”omgegooid” maar vooral dat het uit ernst of met een serieuse bedoeling wordt gedaan, niet voor de “lol”. Ik verbaas me erover dat als er iets ergs gebeurt in de wereld, we op zondagmorgen gewoon beginnen met drukke liedjes, om op te warmen, terwijl we met onze emoties bij de ramp of oorlog zijn. Waarom niet eerst met elkaar gebeden voor die situaties? en waarom niet in de preek aangehaald, soms is het een toneelstuk om toch vooral dankbaar en blij te zijn aan de buitenkant, maar droefenis kan ook getuigen van liefde voor Jezus.

  29 augustus 2013
  • Mariet

   Martin,mogen we rechtstreeks reageren?

   Geachte Margreet,
   , helemaal mee eens,ik mis ook vaak het actuele,
   Net of we niet midden in de wereld staan….natuurlijk is blijdschap beter dan al dat strakke en strenge ,de dogma’s nalevend, maar alles wordt zo’n ritueel….
   Gr. Van Mariet

   30 augustus 2013
   • Ja…. Natuurlijk mag je reageren op elkaar! 😉

    Ik denk ook dat het een beetje onnatuurlijk is om alles dat je werkelijk bezig houdt bij de drempel van de kerk te laten liggen. Aan de andere kant maakt alle ellende van het journaal en de kranten zo snel moedeloos. Dan is het juist wel fijn om eerst een horizon te krijgen. Met God bezig te zijn en vervolgens met een wat hoopvollere blik naar ‘uitzichtloze’ situaties te kijken als mensen van geloof.

    Daarnaast denk ik aan de tekst ‘treur met hen die treuren’… Het is raar om te feesten en te doen alsof er niets aan de hand is terwijl zoveel mensen lijden. Balans zoeken is een hele uitdaging…

    30 augustus 2013
   • Mariet, ik moet er wel bij vermelden dat in onze kerk al deze zaken wél tijdens de wekelijkse bidstond vermeld worden, en dat daar intens gebed voor is.
    Ik moet geen scheef beeld van “mijn” kerk geven.
    Margreet.

    30 augustus 2013
 • Jannieka Scheinhardt ter Borg

  Allemaal niet echt nieuw,maar zo goed om het weer te horen.We (ik) wijken zo makkelijk af van de weg achter Jezus aan.Het is goed om dagelijks en voortdurend met Hem omgaan in intimiteit,zodat we beter begrijpen waarheen en hoe Hij ons wil leiden.
  Dank je voor deze blog!

  29 augustus 2013
 • Poeh….zo waar! ….je hebt weer even m’n ‘boom’ geschud….goed om er weer opnieuw bij stil te staan….dankjewel voor deze blog Martin!

  29 augustus 2013
 • God heeft mij keer op keer laten zien dat je niet bij de mens moet wezen, maar bij hemzelf. Hij is ook degene geweest die mij daadwerkelijk heeft geholpen en mijn geestelijke ogen en oren heeft geopend. En des te meer ik dichter bij God kwam, des te meer strijd ik in mijn leven ondervond/ondervind, zelfs in de kerken, vandaar dat ik nergens aangesloten ben. Ik vind dat alle kerken 1 zijn en wil mij in feite niet binden. Ik wil mij enkel binden aan de Almachtige God. Toen ik mijn achtergrond en mijn zorgen kenbaar maakte over voodoo, zoals afgoderij bij ons de Maha Indrajaal, renden de mensen eerder weg dan dat ze mij hielpen. Kortom God alleen kan helpen. Ik ben God wel enorm dankbaar, dat hij de christenen hier de ogen geopend heeft om te gaan strijden tegen de afgoden. Jammer dat wij christenen juist erin trappen en met mekaar gaan strijden ipv 1 lichaam en 1 ziel te zijn.

  31 augustus 2013

Geef een reactie

You don't have permission to register