Onzekerheid: een kracht in je bediening?

In de workshops die ik geef aan sprekers, koren en solisten komt het onderwerp steeds weer terug… Podiumvrees en onzekerheid. Eigenlijk is podiumvrees een verkeerde benaming. Want in principe zijn de meeste zangers/spreker niet bang voor het podium maar voor mensen. Of nog duidelijker; voor het oordeel van het publiek. “Wat zullen ze van me vinden? Ben ik wel goed, leuk, aardig, grappig, bescheiden of geestelijk genoeg (volgens hen?).

Er is veel praktisch te doen aan podiumvrees en daarom vind ik het geven van die workshop ook zo leuk en zinvol om te doen. Maar zeker in de christelijke bediening hoeft onzekerheid en bewust zijn van beperkingen geen bezwaar te zijn. Toen ik net begon te spreken was ik voor elke spreekbeurt zenuwachtig. Ik zag mijn tekorten zo helder. Te weinig ervaring in het christelijke leven. Te weinig kennis van de Bijbel. Te weinig spreektechniek. Te jong (wat had ik als jongen van 21 nou te melden aan volwassen christenen), etc.

Ik kon echt worstelen met mijn onzekerheid en dacht veel aan ‘Wat vinden ze van me? doe ik het wel goed genoeg? Voldoe ik?’ In die tijd had ik veel steun aan een uitspraak van de apostel Paulus. Hij die met enorm gezag sprak en zo’n grote taak kreeg van God. Hij zou toch zeker niet onzeker zijn. Daar had hij geen enkele reden voor. Maar wat las ik tot mijn verrassing:

1 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. 3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. (1 Kor. 2: 1-5). 

Deze tekst heb ik vaak gelezen in de aanloop naar een (voor mij spannend) ‘optreden’. En ook de uitspraak van Jezus naar zijn (onervaren, stuntelende) leerlingen gaf mij motivatie en rust: “Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen. Om op weg te gaan en veel vrucht te dragen, blijvende vrucht.”

Ik geloof dat het goed is om te werken aan onze podiumpresentatie. Dat het streven naar kwaliteit in ons optreden prima is. Tegelijk wil ik voor ogen houden dat bruikbaar zijn voor God en effectief zijn in ‘de bediening’ weinig met techniek en ervaring te maken heeft. God gebruikt mensen die, net als Paulus, willen steunen op de kracht van de Geest. Onzekerheid, zwakte en angst is geen beperking voor God. Door jouw zwakte kan zijn grootheid gezien worden. We hoeven niet groots te zijn. We zouden per ongeluk ‘in de weg kunnen staan’ en aandacht afleiden van de Persoon die we willen bekend maken. En misschien meer (zelf?)vertrouwen putten uit onze ervaring (dit kunnen we wel, dit heb ik vaak gedaan, ik ben hier gewoon goed in) dan uit het vertrouwen op Hem die ons heeft uitgekozen in Zijn dienst.

Als je komende zondag weer voor de gemeente staat wil ik je aanmoedigen om ‘gewoon’ mens te zijn. Met al je zwakheden wijzen op die prachtige waarheid waar we voor staan! Er is voor jou gekozen door Iemand die al je zwakheden kent en je toch graag wil inzetten. Vertrouw!

 

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
  • Rianne

    Ik denk dat hetzelfde geldt voor het leiden van een kring of beginnen aan een taak/ambt in de gemeente…

    18 oktober 2014
  • lisette302

    Mooi Martin! Ik neem je woorden mee naar de drempel die er altijd weer is om solo te zingen….

    20 oktober 2014

Geef een reactie

You don't have permission to register