Over Jezus moet iedereen met eerbied spreken?!

“Ken je Mij, wie ben Ik dan…?”

Het was natuurlijk te verwachten. Toen ik de foto van het deze week uitgekomen magazine ‘Jezus!’ op mijn Facebook pagina plaatste barstte de discussie los. Met daarin in grote lijnen twee meningen.

 1. Wat goed dat er in ieder geval over Jezus wordt gesproken en geschreven in een seculiere maatschappij.
 2. Jezus is te groot en te heilig om in zo’n glossy ‘gebruikt’ te worden. En ook in praatprogramma’s over het tijdschrift werd niet met gepast respect/eerbied over Hem gesproken. Dus, als christen ver van blijven.

Tja… Ik begrijp het gevoel van groep 2 heel goed. Voor mij is Jezus heilig. Ik bid tot Hem. Kniel soms in mijn gebeden neer. Als ik een snoepje in mijn mond heb, spuug ik dat eerst uit (bij voorkeur in prullenbak, voordat ik ga bidden. Dat laatste staat nergens in de Bijbel overigens, maar het heeft voor mij met eerbied te maken. Ik spreek Hem aan met ‘U’ en ‘Heer’. Jezus is niet mijn vriendje maar de Allerhoogste. En tegelijk mijn Vriend omdat Hij daarvoor koos. Het is een eer en te kostbaar om onder woorden te kunnen brengen.

Toch hoor ik bij ‘groep 1’ als het over de glossy gaat. Ik ben blij dat er over Jezus wordt gesproken en neem op de koop toe dat velen anders over Hem denken en spreken als ik. Als het gesprek maar gaande blijft. Ik vind dat ik niet kan en mag verwachten van ‘niet-christenen’ (blijf het een rot-term vinden, maar heb even geen alternatief) dat ze Jezus eren zoals ik dat graag doe.

Voordat ik tot geloof kwam, dacht ik ook heel anders dan vandaag. Het lied amazing grace spreekt me enorm aan. “I once was lost, but now I’m found. Was blind, but now I see…”. Als je me voor mijn bekering ‘verloren’ of ‘blind’ had genoemd, was ik serieus beledigd geweest! Wie ben jij om me zo te noemen! Vooringenomen gelovige! Ze zijn ook allemaal hetzelfde… Zoiets had ik gedacht of gezegd.

In de tv-gesprekken over het magazine en ook in het blad zelf komen heel verschillende mensen aan het woord over Jezus. Ook seksuoloog Goedele Liekens laat haar gedachten gaan en kan zich niet voorstellen dat zo’n aantrekkelijk Persoon (daar zijn we het dan over eens) geen relatie heeft gehad. Een Reinier Sonneveld (theoloog, schrijver) gaat daar vanuit Bijbel en oude historische bronnen op in enz… Op Facebook werd er schande van gesproken dat zelfs het idee van Jezus met een vrouw aan zijn zijde ter sprake was gekomen.

Ik begrijp die felheid eerlijk gezegd niet. Goedele spot niet met Gods Zoon. Tenmiste, niet bewust. Ze deelt haar gedachten van dit moment over Jezus vanuit haar leven en haar mening over de historische Jezus. Dat ik Hem (h)erken als Zoon van God is niet mijn verdienste. Ik ben niets beter dan Goedele. God zelf geeft verlichting.

Ik kan alleen maar hopen dat er een moment komt dat Goedele de aantrekkelijkheid van Jezus’ liefde (Gods liefde) nog persoonlijker zal ontdekken. Ik hoop natuurlijk dat haar ogen open zullen gaan voor wat ik ‘de waarheid over Jezus’ noem. Maar ik weet dat zij alleen deze laatste zinnen al arrogant zal vinden. Wat is waarheid? Wat nou ‘ogen opengaan’. Zij en vele anderen hopen misschien dat de ogen van die ‘ouderwetse christenen’ eens open gaan.

Dus…

Ik juich het gesprek over Jezus toe. Ik geloof oprecht in Zijn Levende Liefde die mensen voorgoed veranderen kan en voor altijd een totaal nieuwe visie op Hem en al het andere geeft. Maar… Met liefde, gebed, gesprek, nederigheid, interesse (!), eerlijkheid en geloof komen we veel verder in de relatie met anderen dan met boosheid omdat iemand ‘onze God’ beledigd. Dat laatste brengt namelijk mensen niet dichter bij God maar zet ze tegenover elkaar. Dat weten we juist in onze tijd heel goed…

 

Matt.16
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’
 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • Juistem!
  Helemaal mee eens.

  9 februari 2015
 • Barbera

  Duidelijk standpunt Martin, ik deel je mening volledig en hoor ook bij groep1!

  9 februari 2015
 • Roelien

  Martin, natuurlijk eens met je dat het geweldig is dat er over Jezus wordt gepraat, MITS dit Zijn Heilige Naam ook echt ten goede komt en niet schaadt! Het doel heiligt niet alle middelen…. Ook met je eens dat wij als christenen een heel ander beeld hebben dan niet christenen van Jezus en dat we altijd in gesprek met elkaar moeten blijven en middelen moeten aangrijpen. Maar die middelen mogen nooit Zijn Naam ontheiligen. Dan kan er geen zegen vanuit gaan.

  9 februari 2015
 • Hadee

  Ik heb een zeer goede collega die (nog ?) niet geloofd.
  Regelmatig maakt hij opmerkingen over Jezus ed.
  Laatst deed hij het weer, met wel daarna de opmerking :”Sorry hoor, maar ik zeg gewoon wat ik vind”.
  Mijn antwoord was glimlachend, “Maakt niet uit, blijkt alleen maar dat je er mee bezig bent”.
  Toen werd het stil en ondertussen liepen we verder ons pauzeloopje af.

  Groep 1 dus.

  9 februari 2015
 • Willy

  Hallo Martin, zelfs Paulus zegt: Als er maar over Hem gesproken wordt.
  Ik geloofde eerst ook niet in Jezus en God en begreep gewoon niet dat Hij Hij was. Nu wel en wat ben ik gelukkig met de relatie tussen Hem en mij!
  Ik denk dat ik dat blad ga kopen om gewoon eens te bekijken wat ik ervan vind.
  Zolang er met eerbied en ontzag over Hem en God gesproken wordt, is dat alleen maar mooi. Ook door mensen die Hem (nog) niet kennen. Want er zal een moment komen dat elke knie zich zal buigen voor Hem en elke tong zijn naam belijden zal. Daar mogen we op vertrouwen, het staat in de bijbel!

  10 februari 2015
 • Goed beschreven! Ik heb soms het idee dat wij als christenen alleen nog maar in een bubbel leven. Wij weten hoe het zit en daarbuiten is het donker en slecht. Nou oke, we willen ver blijven van zonde e.d. Maae ik vind ons inlevingsvermogen zo kort door te bocht. Ik was zelf totaal niet geinteresseerd in God toen ik met Hem te maken kreeg. Een half jaar later was ik bekeerd. Ik weet nog goed al mijn gedachtes over Hem. “Niet interessant, oppervlakkig geloof, veroordelend.” Het was dan ook een wonder toen ik toch geloof kwam. Het was Zijn openbaring. Niet de woorden van mensen. Van “goede christenen”. Je kan een niet-gelovige (ik heb trouwens ook een hekel aan dit woord) het niet kwalijk nemen dat ze grof spreken over hem. Zou ik ook doen als ik niet geloofde. Het is geen realiteit voor hen. We moeten eens ophouden ons zo defensief te gedragen, dat is uit trots en niet uit nederigheid. We willen even “de waarheid goed door de strot duwen”. Beetje kort door de bocht omschreven. Jezus werd vernederd en Hij nam het aan. Tot de tijd is van Zijn terugkomst denk ik persoonlijk dat Hij vernedering boven trots kiest, als mensen Hem maar leren kennen. Laten we dus bidden dat de gesprekken hun vruchten afwerpen i.p.v. te denken dat God te klein is om elk gesprek te gebruiken. Ik heb overigens het magazine nog niet gelezen, maar ben erg benieuwd.

  10 februari 2015
  • Ymke

   Bedankt voor deze reactie! En eerlijk; zo ervaar ik sommige christenen ook soms. Hoewel de bedoeling vast anders is :).
   En ik begrijp het ergens ook wel. Als je oprecht gelooft dat Jezus de waarheid is, en de weg die je gaat; lijkt het me een volgende stap om die bubbel in te gaan om dat leven daadwerkelijk te leven.

   Als we het nou eens laten bij: ‘ik geloof in….en dat doet …….met me’, zonder verdere conclusies te trekken voor anderen. Of, een mening te vormen over andere geloven,. Dan kom ik een keertje luisteren in de kerk 😉

   27 maart 2016
 • Dick Visser

  Jezus, het Lam van God, aan Wie gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde, Die 1000 jaar groots regeren zal op aarde, wordt in dit blad horizontaal en commercieel neergezet. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Weg met dat blad. Daarvoor in de plaats laten wij toch liever een ander geluid horen over onze Verlosser, Heer en Heiland?

  11 februari 2015

Geef een reactie

You don't have permission to register