Over Jezus moet iedereen met eerbied spreken?!

“Ken je Mij, wie ben Ik dan…?”

Het was natuurlijk te verwachten. Toen ik de foto van het deze week uitgekomen magazine ‘Jezus!’ op mijn Facebook pagina plaatste barstte de discussie los. Met daarin in grote lijnen twee meningen.

  1. Wat goed dat er in ieder geval over Jezus wordt gesproken en geschreven in een seculiere maatschappij.
  2. Jezus is te groot en te heilig om in zo’n glossy ‘gebruikt’ te worden. En ook in praatprogramma’s over het tijdschrift werd niet met gepast respect/eerbied over Hem gesproken. Dus, als christen ver van blijven.

Tja… Ik begrijp het gevoel van groep 2 heel goed. Voor mij is Jezus heilig. Ik bid tot Hem. Kniel soms in mijn gebeden neer. Als ik een snoepje in mijn mond heb, spuug ik dat eerst uit (bij voorkeur in prullenbak, voordat ik ga bidden. Dat laatste staat nergens in de Bijbel overigens, maar het heeft voor mij met eerbied te maken. Ik spreek Hem aan met ‘U’ en ‘Heer’. Jezus is niet mijn vriendje maar de Allerhoogste. En tegelijk mijn Vriend omdat Hij daarvoor koos. Het is een eer en te kostbaar om onder woorden te kunnen brengen.

Toch hoor ik bij ‘groep 1’ als het over de glossy gaat. Ik ben blij dat er over Jezus wordt gesproken en neem op de koop toe dat velen anders over Hem denken en spreken als ik. Als het gesprek maar gaande blijft. Ik vind dat ik niet kan en mag verwachten van ‘niet-christenen’ (blijf het een rot-term vinden, maar heb even geen alternatief) dat ze Jezus eren zoals ik dat graag doe.

Voordat ik tot geloof kwam, dacht ik ook heel anders dan vandaag. Het lied amazing grace spreekt me enorm aan. “I once was lost, but now I’m found. Was blind, but now I see…”. Als je me voor mijn bekering ‘verloren’ of ‘blind’ had genoemd, was ik serieus beledigd geweest! Wie ben jij om me zo te noemen! Vooringenomen gelovige! Ze zijn ook allemaal hetzelfde… Zoiets had ik gedacht of gezegd.

In de tv-gesprekken over het magazine en ook in het blad zelf komen heel verschillende mensen aan het woord over Jezus. Ook seksuoloog Goedele Liekens laat haar gedachten gaan en kan zich niet voorstellen dat zo’n aantrekkelijk Persoon (daar zijn we het dan over eens) geen relatie heeft gehad. Een Reinier Sonneveld (theoloog, schrijver) gaat daar vanuit Bijbel en oude historische bronnen op in enz… Op Facebook werd er schande van gesproken dat zelfs het idee van Jezus met een vrouw aan zijn zijde ter sprake was gekomen.

Ik begrijp die felheid eerlijk gezegd niet. Goedele spot niet met Gods Zoon. Tenmiste, niet bewust. Ze deelt haar gedachten van dit moment over Jezus vanuit haar leven en haar mening over de historische Jezus. Dat ik Hem (h)erken als Zoon van God is niet mijn verdienste. Ik ben niets beter dan Goedele. God zelf geeft verlichting.

Ik kan alleen maar hopen dat er een moment komt dat Goedele de aantrekkelijkheid van Jezus’ liefde (Gods liefde) nog persoonlijker zal ontdekken. Ik hoop natuurlijk dat haar ogen open zullen gaan voor wat ik ‘de waarheid over Jezus’ noem. Maar ik weet dat zij alleen deze laatste zinnen al arrogant zal vinden. Wat is waarheid? Wat nou ‘ogen opengaan’. Zij en vele anderen hopen misschien dat de ogen van die ‘ouderwetse christenen’ eens open gaan.

Dus…

Ik juich het gesprek over Jezus toe. Ik geloof oprecht in Zijn Levende Liefde die mensen voorgoed veranderen kan en voor altijd een totaal nieuwe visie op Hem en al het andere geeft. Maar… Met liefde, gebed, gesprek, nederigheid, interesse (!), eerlijkheid en geloof komen we veel verder in de relatie met anderen dan met boosheid omdat iemand ‘onze God’ beledigd. Dat laatste brengt namelijk mensen niet dichter bij God maar zet ze tegenover elkaar. Dat weten we juist in onze tijd heel goed…

 

Matt.16
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’
 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

Categories

,