Video: “Een nieuw mens worden”

Er is dringend behoefte aan meer zichtbaarheid van Jezus! Hoe kan jouw leven een deel van Gods oplossing worden voor de pijn en ellende in de wereld (en om jou heen) vandaag?

Hoe kan Jezus zichtbaar worden in jou? Wat is het verschil tussen het christelijk geloof en een ‘zelf-verbeterings-cursus?’ In deze video hoor je over de Bijbelse belofte van ‘nieuwe harten’ in nieuwe mensen die vervolgens totaal nieuwe dingen gaan doen. Ook zingt Martin live het lied: ‘Boven alle dingen’. Kijk (en deel) deze praktische toespraak.

Deze toespraak maakt deel uit van de serie ‘Goed Nieuws’ van de Basis, een eigentijdse kerk voor zoekers

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Geef een reactie

You don't have permission to register