Volwassen gebed met kinderlijk geloof

God houdt van ons en wil ons zegenen. Maar dit is niet de reden van Zijn bestaan. Ook niet de reden dat we het voorrecht hebben om tot God te bidden. Wij bestaan om God te kennen, dienen, lief te hebben en meer op Hem te gaan lijken.

Bijbelblog nr. 8 – Volwassen Gebed – Kinderlijk Geloof (gebed deel 2)

Meer BijbelBlogs lees je hier

We hebben het deze dagen over bidden met vertrouwen. Dit is deel twee van het BijbelBlog over gebed. Deel 1 lees je ‘hier’. Ik hoop dat dit Blog je helpt om met nieuwe zin en positieve verwachting in gesprek te gaan met je Hemelse Vader. Ook de mooie reacties en getuigenissen van andere lezers zijn de moeite waard. Bedankt voor jullie bijdragen!
We gaan nu verder met deel 2: ‘Volwassen Gebed, Kinderlijk Geloof’.

Lees eerst in de Bijbel maar even Jesaja 55:6-9

Jes 55:
6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, 
roep hem terwijl hij nabij is. 
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de HEER, 
die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven. 
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, 
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 
en mijn plannen jullie plannen. 
Let op! Omgaan met God is geen voorspelbaar systeem of mac-drive-ervaring
We moeten oppassen dat we van God geen systeem gaan maken, misschien zelfs met de beste bedoelingen en gebaseerd op bijbelteksten. God verrast ons. God doet dingen anders dan wij voor ogen hebben. Vaak zullen we God niet begrijpen als Hij onze gebeden niet lijkt te verhoren, of wij de verhoring niet herkennen. Dan komt het aan op vertrouwen. Op de relatie die we met God hebben.  God is soeverein, dat wil zeggen, Hij doet wat Hij wil, hoe Hij het wil en wanneer Hij het wil. Een God die ons niet verrast, volgens onze vaste systemen werkt en doet wat wij zeggen is waarschijnlijk een zelfgeschapen beeld God en niet de ware God. God is allesbehalve ons schoothondje.

In Jesaja staat het zo helder beschreven. Zijn Wegen zijn hoger dan de onze. Zijn plannen (Hij heeft plannen!) zijn hoger dan onze plannen. Zijn wijsheid en overzicht gaan ons kleine verstand te boven. Dat maakt ons afhankelijk, klein en nietig in zijn aanwezigheid. Maar dat is in dit geval zeker niet negatief. Juist omdat Hij zo groot en eeuwig is. Zo wijs en alwetend. En, vergeet dat niet, goed en vol van hoopvolle plannen met ons. Wij bidden daarom ‘laat Uw wil geschieden’. We willen meebidden met Gods wil. Ons hart en onze verlangens aan Hem geven en Hem vragen om die verlangens en dat hart te vormen en bij te sturen. Ook in ons gebed. Ik denk dat dit volwassen geestelijk gebed is. Dat niet meer draait om onze gedachten en persoonlijke verlangens alleen, maar dat is geïnspireerd en gevormd door de Heilige Geest die in ons woont.

VOLWASSEN GEBED OF KINDERLIJK GEBED
Als we bidden mogen we naar Gods wil bidden en in Jezus’ naam. We mogen leren om onszelf vol vertrouwen in Gods veilige Handen te leggen en de uitkomst van onze gebeden ook. We mogen vol vuur bidden en verwachten. En God vragen om te doen wat Hij het beste vind voor ons en anderen. Wat hebben we voor ogen als we bidden? Jezus had altijd de verhoging van God Zijn Vader en de uitbreiding van het Koninkrijk op het oog. Hoe komt dit principe in ons gebed naar voren op dit moment?

God houdt van ons en wil ons zegenen. Maar dit is niet de reden van Zijn bestaan. Ook niet de reden dat we het voorrecht hebben om tot God te bidden. Wij bestaan om God te kennen, dienen, lief te hebben en meer op Hem te gaan lijken. Van die houding mag ons gebed steeds meer vol worden. Als wij opgroeien in het geloof en de heilige geest ons meer en meer gaat vormen, zal ons gebed ook steeds minder egoïstisch worden. Kinderen denken van nature vooral aan zichzelf. Denk maar eens aan baby’s. Die willen eten, slapen en aandacht. En dat hoort ook bij het kind zijn. Prima. Als ouders hebben we daar alle begrip voor.  Volwassenen krijgen verantwoordelijkheid voor hun omgeving en andere mensen. Zo is dat ook met ons gebed. WE mogen door te bidden, meewerken met Gods plannen voor onze omgeving en de mensen in onze buurt.God is altijd aan het werk om ons heen. Door te bidden mogen we daarin meewerken en betrokken raken. Dat is avontuurlijk en geweldig om te beseffen.

SPECIALE ROEPING, GEEST VAN GOD
Er zijn mensen, ik ken ze en jij waarschijnlijk ook, die een speciale roeping hebben gekregen tot gebed. Deze mensen vertellen bijvoorbeeld verhalen over ’s nachts ‘wakker gemaakt worden’ om specifiek voor mensen en situaties te bidden en geestelijk te strijden. Dat wil niet zeggen dat andere christenen niet hoeven te bidden. De Bijbel zegt: bid onophoudelijk, deel alles met God, dank God, aanbid God… En we mogen gelukkig hierin de hulp verwachten van de heilige Geest die ons leert hoe te bidden. Die ons leert God te kennen en onze positie tegenover God te ervaren. Kinderen van Abba (Vader). Paulus schrijft hier wat duidelijke dingen over. Lees maar eens aandachtig.

Efeziers 6:18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.

Romeinen 8:22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Dus samengevat:

1. Vol verwachting bidden kan als we Gods woord kennen, geloven en aanvaarden.
2. Als we geestelijk tot leven zijn gekomen door de heilige Geest
3. Ervaringen met God opdoen in ons leven die ons vertrouwen/geloof vergroten

Vervolgens hebben we de voortgang van Gods koninkrijk op het oog en willen we eerbiedig God, God laten zijn. Uw wil, niet onze wil, geschiede. Leg Uw wil in ons. Boven alle dingen! Tot slot nog een indrukwekkend, herkenbaar en ook wel lachwekkend verhaal uit de bijbel. We lezen over een gebedsverhoring en de reactie van de bidders. Ze hadden eigenlijk niet eens verwacht dat God zo’n groot wonder zou doen. Maar Hij deed het wel! Hij doet wat Hij wil. Hij is God. Gelukkig! Dit verhaal gaat over Petrus die gevangen was gezet en wachtte op zijn berechting. Mooi (en bemoedigend) dat ongeloof en verbazing over Gods manier van werken van alle tijden is… Toch belet dat Hem niet om Zijn plannen te volbrengen! Geweldige God!

Handelingen 12:3 Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van het Ongedesemde brood. 4 Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. 5 Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.
6 In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. 7 Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketens van zijn handen. 8 De engel zei tegen hem: ‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei de engel: ‘Sla je mantel om en volg mij.’ 9 Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij meende een visioen te zien. 10 Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open, en toen ze buiten waren gekomen liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. 11 Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: ‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou.’ 12 Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. 13 Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat Rhode heette, om open te doen, 14 maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. 15 ‘Je bent niet goed wijs,’ zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. ‘Dan is het zijn beschermengel,’ zeiden ze ten slotte. 16 Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was.

Dit lied is een prachtig om je gebed mee in te leiden. 

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • Jentje

  Tja wat een prachtige bemoediging Martin word er stil van heb een keer een cd gekocht van jou toen schreef jij er op Blijf gaan in Vertrouwen en bid daar veel om Vertrouwen vind het soms heel moeilijk maar zal blijven bidden

  10 augustus 2013
  • Hij bidt ook voor ons. Geloven is geen wedstrijd (waarvan de uitslag van onze prestaties afhangt). Het is meer rusten in de wetenschap (het geloof) dat Hij er is en goed is!

   10 augustus 2013
   • Jentje

    Maar dat is het bij mij die rust vinden ben zo onrustig maar het is goed te weten dat HIJ ook voor mij bid

    10 augustus 2013
 • Jannieka Scheinhardt ter Borg

  Wat steeds in mijn gedachten komt,door het bijbellezen en bidden is dat:”ik vind”ondergeschikt moet zijn aan wat wel Vader
  Ik bedoel als zich iets voordoet bv op maatschappelijk terrein,ik meestal vrij snel een mening of oordeel heb en daarop wil reageren.Het is zoveel beter om met God over van alles te praten en te wachten op wat Hij wil dat ik die(of niet)zo dicht bij Hem zijn geeft rust,vertrouwen,steeds meer en ontspanning .
  Ik bid om meer wijsheid en geloof in Zijn almacht en liefde.
  Uiteindelijk heeft Hij altijd het beste met ons voor,wat een genade.

  10 augustus 2013
 • g2-b1db88ce763ee522b3b678f597365756

  Ik wordt elke keer weer zo bemoedigd door jouw blogs! Je stelt je kwetsbaar op, en het lijkt me juist door je bekendheid dat dat niet altijd handig lijkt. Toch vind ik het ewn troostende gedachte dat “zelfs jij” soms geplaagd word door onhebbelijkheden, onzekerheden en angsten. Voor mezelf weet ik dat ik nog veel te leren heb.. Mijn sleutelwoorden de laatste maanden zijn: Faith, hope, wait and love. Ik kan niet/moeilijk geloven dat God mij zo liefheeft dat Joh. 3:16 ook voor mij geldt, al heb ik die tekst loeigroot op mn zij laten zetten, gewoon om het niet te vergeten, en omdat ik ergens wel weet dat het zo is.. En ik weet dat het feit dat ik tijdens het bidden soms in slaap val, ik meestal begin met bidden voor mezelf, tijdens een dienst tijdens het zingen in de voorzanggroep pas halfweg bedenk dat ik voor God zing en niet voor mezelf, voor God geen belemmering is.. En toch voelt het steeds als falen. Wat een genade dat ik dan toch steeds weer eye-openers krijg, steeds weer bemoedigd en versterkt wordt en soms zelfs hoor dat mijn gedichtjes en uitspraken anderen een beetje versterkt hebben.. God is goed, ondanks mij! Ga alsjeblieft door met schrijven, en blijf dicht bij Hem, veel zegen in je bediening!

  12 augustus 2013
 • Amen wat een mooi stuk!!! Zo heb ik het ook geleerd door de jaren heen!! Het is niet altijd makkelijk maar het is een grote zegen dat we mogen weten dat God zijn plannen hoger zijn als die wij zouden bedenken of zouden willen!! Hij is er ook bij als je door diepe dalen gaat want dan leidt Hij je erdoor heen en ook daar leren wij heel veel van al doet het pijn en is het moeilijk!! Maar God zijn gedachten zijn anders als die van ons. IK heb zelf later dan ook pas ervaren dat die moeilijke weg mij veel heeft gebracht al zou ik een andere weg hebben gewild…. Vertrouwen is niet altijd makkelijk maar wel het Best!! Gr linda

  13 augustus 2013

Geef een reactie

You don't have permission to register