Vonk: “Trouw komt na de belofte”

Bij Jezus horen en dus volgeling zijn kan je niet los zien van je dagelijks leven. Wat je doet en laat is de meest duidelijke manier van je geloof delen. Jezus spreekt overtuigende woorden in de Bijbel. Hij zegt dat niet iedereen die Hem ‘Heer’ noemt, Hem ook daadwerkelijk volgt. Maar dat zij die doen wat de Vader zegt horen bij het koninkrijk. Best confronterend. Ik schreef er ooit dit blog over.

Een ervaring met God hebben is prachtig. Geloven in Hem is geweldig. Op een bepaald moment een ‘keuze maken’ om Jezus ‘aan te nemen’ is ook mooi. Maar dan begint het pas echt. Dan bewijs je met je leven wie jouw Heer is. Niet om zijn liefde te verdienen. Nee. Omdat je Hem vertrouwt en volgt. De Bijbel spreekt op zoveel plaatsen over ‘onwrikbaar vasthouden tot het einde’ en ‘stand houden’ en ‘de wedloop lopen’.

Als we gehoorzaamheid en heiligheid tot prioriteit maken, zal er een echte opwekking beginnen in je leven. Gehoorzaamheid aan God maakt vrij en innerlijk zo blij! Trouw blijkt pas na de belijdenis of doop…

Paulus zegt tegen Timoteus dat hij de race heeft uitgelopen en de goede strijd heeft gestreden. Wij zijn geroepen om hetzelfde te doen. Met alles dat in ons is.

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Geef een reactie

You don't have permission to register