Voor alle onzekere ‘pleasers’ (als ik)

“Wie zeggen de mensen dat ik ben?”Die vraag stelde Jezus een keer aan zijn leerlingen. En de antwoorden waren zeer divers. Van Johannes tot Elia, tot Jeremia of een andere profeet…  Er was veel verwarring over Jezus en de meningen waren heel divers. Je hield van Hem of haatte hem. Zo gaat dat vaker met mensen die enorm opvallen omdat ze zo anders zijn dan hun tijd of cultuurgenoten. Toch wist Jezus zelf wel wie Hij was. Wat de mensen ook over Hem riepen. Dat inspireert me.

Mat 16:13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 15 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen,  en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

Jezus is tijdens zijn leven van alles genoemd. Godslasteraar en Zoon van God. Bedrieger of Rabbi (Meester).  Hij is toegejuicht en uitgejouwd. Gedragen en geslagen. Er kwamen duizenden naar hem luisteren die met Hem wegliepen en duizenden liepen bij Hem weg als Hij iets zei dat ze niet begrepen of waardeerden. Hij heeft de mensen horen roepen ‘de Koning is hier! Maak de weg voor hem vrij!’. En veel van dezelfde mensen horen schreeuwen ‘weg met Hem, kruisig Hem!’. Omdat Hij niet beantwoorde aan hun verwachtingen en ideaalbeeld. Hij maakte hun wensen niet waar. Niet altijd om hun moment.

Jezus leek vrij te zijn van de mening van mensen. Ongebonden en vrij van hun oordeel leek het Hem niet veel uit te maken of onzeker te maken als iedereen iets van Hem wilde maar Hij een andere kant op wilde gaan.

Jezus bezweek niet onder de druk van mensen. Hij was een publiek figuur. Ja. Maar geen publiek bezit! Hij werd het geluk voor ontelbaar veel mensen, maar is nooit hun handpop geworden. Geen pleaser.

thumb-pp1

Waarom wij wel?  Waarom is de goedkeuring van mensen zo ontzettend belangrijk voor ons. Waarom worden we zo intens verdrietig als mensen verkeerd over ons denken of negatief spreken? Omdat er een diep vacuüm in ons hart is dat enkel roept: ‘ik wil thuis komen! Ik wil onvoorwaardelijk geliefd zijn! Ik wil dat je me kent en liefhebt.’

Onze basis wordt stevig door liefdevolle verbondenheid met anderen. We leven niet voor onszelf. Als we stevig geworteld zijn in een warm en betrouwbaar systeem (zoals een gezin, hechte vriendenkring, christelijke kerk) zullen we minder wankel en afhankelijk zijn van anderen.

Maar de waarheid is dat veel van ons niet stevig geworteld zijn. We hebben veel oppervlakkige contacten maar weinig diepe relaties. We razen door onze levens vaak zonder reflectie en momenten waarop we ons hart, onze diepste verlangens en motieven onderzoeken. Dat maakt wankel en onzeker.

We zijn hongerig naar echte liefde en relaties. Onzeker in en over onszelf en zoeken naar bevestiging in anderen. In contact, online en in real life, zijn we eigenlijk steeds op zoek naar woorden die klinken in die holle ruimte ergens binnen: ‘je bent geliefd, gekend, omarmd en geleid op de goede weg’. Ik geloof dat we ten diepste zoeken naar contact met God. Naar ‘the missing link’ voor velen van ons.

Jezus wist Wie Hij was. En gunt ons hetzelfde. Hij maakt ons nieuwe en vervulde mensen. Kinderen van God. Dat maakt alle verschil. Niet alleen als je het begrijpt. Maar vooral als je het raakt en werkelijkheid voor je wordt door de kracht van Gods Heilige Geest. Dat gun ik jou en mij. Je bent geliefd en gekend. En als je wilt en durft geleid op het beste Weg.

Romeinen 8
14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

Meer? Kijk dan de uitgebreide versie van deze boodschap in deze video. Ik zing ook nog wat voor je. 

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Geef een reactie

You don't have permission to register