Voordat ik U iets had gevraagd…

“Voordat ik U iets had gevraagd
Gaf U mij al zoveel” 

Die gedachte kwam gisteren bij me op tijdens gebed. God is onzichtbaar en ongrijpbaar. Hij is Geest. Blijft toch een mysterie hè? Al kwam Hij in Jezus dichtbij, toonde Hij zichzelf aan ons en kreeg Hij letterlijk een menselijk gezicht. Toch leven wij hier nu op aarde zonder dat we Gods Gezicht en Handen kunnen zien met onze ogen. Dat miljoenen mensen geloven in Jezus’ realiteit als Zoon van God is dus een groot wonder.

In onze zoektocht naar God en het kennen van Hem weten we soms niet waar te beginnen en waar we Hem vinden kunnen. En dat terwijl Hij niet ver weg van ons is volgens de Bijbel. Van niemand. Ik geloof dat God altijd bezig is. Ook om ons heen. In ons. In onze omgeving. In onze kerken. God is er. Hij slaapt niet en is bezig om Zijn plannen uit te voeren. Om te zegenen. Om te inspireren. De weg te wijzen aan wie naar Hem zoeken. Open willen staan.

Ik denk dat veel van Gods ‘dagelijks werk’ nooit als Gods handtekening wordt herkend. Ook niet door christenen. Zoveel van Zijn zegeningen zijn voor ons zo gewoon en dagelijks dat we er niet eens meer van opkijken.

Jezus zegt:  “heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”

Ik vind dat mooi. God is gul en genadig. Hij laat de zon opgaan, elke dag weer, terwijl de meeste mensen Hem daar niet voor bedanken. Dat alleen is is een geweldige gedachte en les. Bij ons is een gift bijna nooit onvoorwaardelijk en belangeloos. God geeft, ook als de ontvanger Hem niet de eer geeft voor de gave.  Het doet me ook denken aan een stuk in Romeinen waarin staat dat ‘God Zijn liefde bewees door voor ons te sterven toen wij nog zondaars waren’. Met andere woorden. Hij gaf alles! Ook toen wij dat nog niet konden waarderen, vragen of zelfs maar konden zien. Hij is eerst. Hij neemt initiatief. En vandaag geeft Hij jou het leven. Ook deze dag mocht je opstaan en een nieuwe dag beginnen. Om geweldig dankbaar voor te zijn.

Er zijn zoveel zegeningen in ons leven waar we God niet (of weinig) bewust voor danken. Misschien dat het beginnen hiermee ons hart vrijer en blijer maakt om met meer geloof en dankbaarheid in het leven te staan. Laatst zei iemand bij ons in de kerk:  Tel niet de dingen die je ondanks je gebeden niet hebt gekregen. Tel de zegeningen die God je gaf zonder dat je er om vroeg.

Dit mooie lied hoorde ik vandaag, misschien kan jij het ook waarderen. Een danklied!

Categories