Ze zien me aankomen…

„ZE ZIEN ME AANKOMEN”.
(deel 1)

Ik ontmoet regelmatig mensen die best open staan voor het christelijk geloof. Ze vinden het ‚mooi’ dat anderen er kracht uit halen. Dat er een warme samenhorigheid kan zijn tussen gelovigen en de hoop, vertrouwen en blijdschap spreken ook aan. Toch houdt iets ze tegen om in van toeschouwer deelnemer te worden. Namelijk de gevolgen van ‚de keuze’. Daar zullen veel mensen namelijk iets  van vinden. 

Wat zal de reactie zijn van vrienden, familie, klasgenoten, collega’s… Kortom ‚de mensen’. Wat zullen ‚ze’ zeggen. Christen worden en Jezus dus gaan volgen is in Nederland ook deel worden van een minderheid’ die over veel dingen anders denkt en handelt dan de groep waar je eerst zonder nadenken bij hoorde.

Stevige windkracht…
Er staat een stevige wind die de meeste mensen nooit ervaren. Tot het moment dat je je omdraait en ertegenin gaat lopen. Dan merk je ineens dat ‚ie bestaat en hoe krachtig de tegenwind is. Als je niet langer volgens de geschreven en ongeschreven regels van ‚de wereld’ meer leeft, maar ervoor kiest om ‚Jezus te gaan volgen’ ontdek je dat niet iedereen daar enthousiast over is. Jezus (onlangs nog uitgeroepen tot de meest populaire man ooit) zei 2000 jaar geleden dat de wereld ‚Hem haatte’. Omdat door Zijn pure goedheid de corruptheid van de wereld ging opvallen. Hij ontmaskerde, stond voor waarheid en Goddelijk leven en werd er om geliefd… en gehaat. Uiteindelijk werd Hij door iedereen in de steek gelaten, bespot en aan een kruis vermoord om wat Hij deed en zei. Wat zei Hij: „Ik ben de Zoon van God en wie mij kent kent de Vader. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Hij genas de zieken. Gaf hopelozen hoop. Herstelde mensen in ere. En toch werd hij fel gehaat door een grote groep mensen. Wat deed Hij verkeerd? Anders zijn en verandering brengen. Velen na hem zoals Martin Luther King en Ghandi werden ook vermoord om hun standpunten die revolutie en vrijheid brachten. Maar geen mens is zo revolutionair geweest als die Ene Man die van God kwam. Hem volgen heeft grote gevolgen.

Johannes 7
Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is.

Johannes 15
Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. 19 Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20 Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen

 

Is angst voor afwijzing en bespotting reëel?
Jezus zei dat een leerling niet meer is dan zijn meester. Als Jezus werd geliefd en gehaat om zijn ideeën en handelen. Tja, wat kan je dan verwachten? Jezus volgen is een ingrijpende beslissing. Het zal uiteindelijk je hele leven opnieuw gaan inkleuren. Je zult over veel dingen anders gaan denken en daar erg blij mee zijn. Je zult ontdekken dat Hem volgen je diep gelukkig maakt ook al zijn er in deze wereld ‚nadelen’ van bij Jezus horen.

1. Afstand, Afkeuring
Een van de nadelen is dat je zult merken dat je nieuwe denkbeelden en veranderde leven ook een bepaalde afstand tussen jou en mensen om je heen brengen. Zelfs vrienden die je graag willen begrijpen en aandachtig naar je luisteren als jij probeert uit te leggen wat ‚dat geloof’ nou precies voor je is gaan betekenen, kunnen het niet echt begrijpen. Het is namelijk niet te begrijpen zolang je buiten ‚het leven’ staat. Als het leven met Jezus nog vooral als ‚een’ religie, leefregels, wat dagelijkse rituelen en inspirerende levensfilosofie wordt gezien, blijft het haast ondoenlijk om te vatten wat christenen nou zo blij maakt. Het is ontzettend lastig, van beide kanten, als in een intieme relatie ineens iets opduikt dat jullie in twee verschillende werelden plaatst.

Het is ook lastig om te accepteren dat sommige mensen waar jij respect voor hebt jouw keuze afkeuren. Misschien wel naïef vinden. Of schadelijk voor jou en je gezin. Je hebt sommige mensen altijd hoog gehad in hun oordeel. En als je dan nu merkt dat zij iets vinden over jouw nieuwe leven, tja, dan vraagt het moed om hen niet naar de mond te praten. Hun goedkeuring niet ontvangen kan heel lastig zijn. Zeker als het om ouders gaat of anderen die je altijd als een ‘autoriteit’ in je leven hebt ervaren.

We willen allemaal graag afwijzing en negatieve reacties voorkomen. Dat gaat je niet helemaal lukken als je Jezus volgt.

2. Je ontdekt dat de wereld jou behandeld als Jezus
Jezus zei dat we zullen ontdekken dat er niets nieuws is onder de zon. Jezus werd geliefd om Wie Hij was en wat Hij deed. En om dezelfde reden ook gehaat, gemeden, aangevallen, bespot, verlaten en uiteindelijk gedood. Dat kan zijn volgelingen ook overkomen. Dus als je van toeschouwer veranderd in deelnemer, ontdek je dat je nieuwe vrienden en extra familie krijgt. Een diepe voldoening geeft het om met hen het Leven te delen. En tegelijk zal je van anderen kritiek krijgen op je keuzes. Je hebt ergens voor gekozen. Bewust. Je zult sommige dingen niet meer doen, zeggen, goedkeuren. Je wordt geen wettische en veroordelende figuur. Maar je gaat wel eerlijker naar je leven kijken, veranderen en daardoor confronteren.

Je hoeft niet letterlijk iemand te beschuldigen en met je vinger te wijzen om toch zo over te komen. Op het moment dat jij een persoonlijk statement maakt over bijvoorbeeld trouw zijn aan je partner. Of over gehoorzaam zijn aan de overheid. Of over de manier waarop je (zelf) wel of niet over anderen wil praten. Op dat moment voelen anderen zich ‚veroordeeld’ omdat jij met jouw leven, soms onbedoeld, iets gevoeligs aanraakt in hun leven. En daar zitten mensen vaak niet op te wachten. Ze voelen zich aangevallen. Daarom is de reactie soms onverwacht fel.

Er zijn mensen die ontdekken dat hun leidinggevenden of docenten anders naar ze kijken sinds bekend is geworden dat ze Jezus volgen. Soms lopen ze promotie mis. Worden er grapjes gemaakt. Of heftiger nog. Ik hoorde ooit het eerlijke verhaal van een meisje dat op de middelbare school in de pauze met pakjes drinken werd bekogeld en dat had vooral te maken met haar geloof in Jezus en getuigenis waar ze om werd gepest. Op de site van Open Doors lees je over wat christenen wereldwijd doormaken door hun geloof.

Lucas 9
23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 24 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 25 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? 26 Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. 

Over een paar dagen volgt deel 2 van dit artikel. Over de positieve kant. Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaringen. Hoe waren de reacties toen jij christen werd. Kan je je voorstellen dat het lastig kan zijn om ‘ervoor uit te komen’?

 

Martin Brand is een spreker, zanger en schrijver die vanuit zijn geloof en dagelijks leven anderen wil inspireren. Met liedjes en verhalen trekt hij al jaren het land door.

Comments
 • Mariet

  Heel waar gezegd,Martin,er is aarzeling om tussen de veroordelingen van christenen te komen te staan i.p.v. andersom, daar kun je maling aan hebben,aan het dogmatische denken niet,snap je?God/ Jezus is liefde, maar dat vaak anders meegemaakt in de reacties van gelovige mensen; een warme kring om je heen of ik om anderen heen met liefde is goed.En een dwarsligger zijn in het denken over geloof is altijd goed,het delen met mensen enz. Zag het vorige week terug in Jesus Christ Superstar: als een kluitje bij elkaar staan, steun zoeken, roepen,meegaan met de golf van meningen…Jij trekt de lijn verder de wereld in,dat een mens vastgezet wordt om zijn mening,of gepest zoals dat meisje ,is natuurlijk hemeltergend,sterk in de schoenen staan en het opnemen voor de zwakkere is onze taak!
  Ik denk na welke rol ik zou spelen in verhaal van Jezus…Maria Magdalena??Het begin is er,in mijn voornaam…Mijn leraar noemde me vroeger zo ( hekel aan hem dus!) nu zou ik trots zijn!

  12 april 2014
 • Tineke Stevens

  Na veel bidden en smeken of ons huwelijk goed mocht gaan heb ik toch een besluit genomen om na 40 jaar te stoppen. Dan is het heel moeilijk om Jezus te
  blijven volgen.

  12 april 2014

Geef een reactie

You don't have permission to register